International Education Week

Tydzień Edukacji Międzynarodowej (International Education Week) to inicjatywa Departamentu Stanu i Departamentu Edukacji USA mająca na celu promowanie programów wymiany międzynarodowej oraz studiów za granicą.

Tegoroczna edycja Tygodnia Edukacji Międzynarodowej odbędzie się w dniach 13-17 listopada. W tych dniach będą organizowane wykłady, prezentacje i warsztaty zachęcające młodych ludzi do podjęcia nauki w USA, zaś naukowców do wyjazdu na staże i wymiany naukowe. Więcej informacji o globalnych obchodach IEW można znaleźć na stronie iew.state.gov.

EducationUSA Poland razem z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta co roku dołącza do obchodów International Education Week poprzez spotkania organizowane z amerykańskimi stypendystami Programu Fulbrighta w Polsce.

Wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Międzynarodowej 2023

Lista wydarzeń pojawi się na początku listopada. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i, jeśli nie zaznaczono inaczej, otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Related Posts