Aplikowanie na studia graduate

Proces aplikowania na uczelnię amerykańską jest bardziej rozłożony w czasie niż rekrutacja na studia wyższe w Polsce. Poniżej znajdziesz orientacyjny kalendarz dla osoby aplikującej na semestr jesienny wraz z informacją o najczęściej wymaganych dokumentach. Pamiętaj, aby wymogi aplikacyjne i terminy składania podań sprawdzić na stronach konkretnych programów i uczelni.

18-12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów

 • Zapoznaj się z informacjami na stronie educationusa.pl oraz educationusa.state.gov
 • Wybierz 3-9 programów studiów. Dowiedz się, jakie są terminy składania podań na wybranych uczelniach i zapoznaj się materiałami aplikacyjnymi i finansowymi dostępnymi online.
 • Zarejestruj się i zacznij przygotowania do wymaganych egzaminów.
 • Zacznij planować, jak sfinansujesz naukę.

Wrzesień-październik

 • Poproś wybrane przez Ciebie osoby o napisanie listu rekomendacyjnego. Dostarcz przydatne materiały referencyjne (np. CV). Zwróć uwagę na wymogi uczelni dot. formy i sposobu przesłania rekomendacji.
 • Poproś swoją uczelnię w Polsce o przygotowanie oficjalnego wykazu ocen, tzw. transcripts, ze studiów licencjackich i/lub magisterskich. Najlepiej, aby dokumenty zostały wydane w języku angielskim. Zwróć uwagę na wymogi uczelni w USA dot. sposobu ich dostarczenia.
 • Przystąp do wymaganych testów standaryzowanych. Podejdź do nich odpowiednio wcześnie, aby w razie konieczności poprawić wynik.
 • Przygotuj list motywacyjny (personal statement) oraz, jeśli jest wymagany, opis planów badawczych (research objective). Kluczowy jest tu tzw. right fit – jak wybrany program wpisuje się w Twoje plany naukowe i zawodowe oraz co Ty do niego wniesiesz. Poproś profesorów i znajomych o konstruktywne uwagi.
 • W przypadku studiów doktoranckich nawiąż kontakt z potencjalnym opiekunem naukowym, informując o swoim zainteresowaniu prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.
 • Przygotuj inne wymagane dokumenty, np. résumé, przykłady twoich prac pisemnych, czy portfolio.

Listopad-grudzień

 • Wypełnij i skompletuj wszystkie wymagane przez uczelnię dokumenty aplikacyjne oraz finansowe.
 • Upewnij się, że żaden z elementów wniosku nie zawiera błędów językowych czy literówek.
 • Zrób kopię dokumentów i złóż wszystkie wymagane dokumenty w terminie. Im wcześniej to zrobisz, tym lepsze wrażenie wywrzesz na uczelni.
 • Upewnij się, że listy rekomendacyjne oraz wykazy ocen zostały wysłane.

Styczeń-luty

 • Skontaktuj się z uczelnią i upewnij, że twój wniosek dotarł i jest kompletny.
 • Uczelnie mogą poprosić o dodatkowe informacje, ponowne wysłanie niektórych dokumentów lub udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Marzec-kwiecień

 • W marcu zaczniesz otrzymywać oferty z uczelni. Zaakceptuj tylko jedną i poinformuj pozostałe uczelnie o swojej decyzji.

Scroll to Top