Aplikowanie na studia graduate

W tym wpisie znajdziesz informacje jak orientacyjnie wygląda aplikacja na studia graduate i z jakich elementów się składa.

Proces ubiegania się o przyjęcie na uczelnię amerykańską jest bardziej rozłożony w czasie niż rekrutacja na studia wyższe w Polsce. Poniżej znajdziesz orientacyjny kalendarz dla osoby wnioskującej o przyjęcie na studia na semestr jesienny wraz z informacją o najczęściej wymaganych dokumentach.

Pamiętaj, aby terminy składania podań i wymogi aplikacyjne dla studentów międzynarodowych sprawdzić na stronach konkretnych programów i uczelni. Skontaktuj się z biurem rekrutacji studentów międzynarodowych i zapytaj o wszystko, czego nie znalazłeś(aś) na stronie internetowej.

Terminy składania aplikacji

Każda uczelnia, a nawet każdy program studiów w obrębie jednej uczelni, mogą mieć różne terminy przyjmowania wniosków. Zazwyczaj jest to grudzień lub początek stycznia, gdy jesteś na ostatnim roku studiów I stopnia. Niemniej jednak istnieją programy studiów, na które nabór kończy się nawet kilka miesięcy wcześniej lub później.

Przykładowy harmonogram

Odpowiednia organizacja i planowanie są kluczowym etapami rekrutacji. Poniżej przygotowany kalendarz orientacyjnie podaje etapy aplikacji, które należy weryfikować z informacjami podanymi na stronach wybranych uczelni.

Przed ostatnim rokiem studiów I stopnia

Im wcześniej zaczniesz przygotowania, tym więcej czasu będziesz mieć na dopracowanie swojej aplikacji. Rekomendujemy rozpocząć research przynajmniej 12-18 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Dowiedz się więcej o studiach graduate w USA i zdecyduj, na jakie studia i na jaki typ uczelni chcesz wyjechać:

Zacznij planować budżet na studia. Skorzystaj z naszych wskazówek: educationusa.pl/ile-kosztuja-studia-w-usa oraz educationusa.pl/finansowanie-studiow-graduate

Przygotuj listę kryteriów, które są dla Ciebie istotne, którymi będziesz się kierować przeglądając oferty poszczególnych programów studiów i uczelni. Skorzystaj z naszych wskazówek: educationusa.pl/wybor-uczelni-i-programu-studiow-studia-graduate.

Skorzystaj z wyszukiwarek uczelni lub z wykazów akredytowanych programów studiów i zapoznaj się dokładnie z ofertą, wymogami rekrutacyjnymi dla studentów i studentek zagranicznych oraz dostępną pomocą finansową. Stwórz listę 6-9 programów studiów, do których złożysz aplikację.

Zacznij przygotowania do wymaganych egzaminów.

W przypadku studiów doktoranckich nawiąż kontakt z potencjalnym opiekunem naukowym, uzasadniając odpowiednio swoje zainteresowanie prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi. Profesorowie często mają decydujący głos przy rekrutacji oraz przydzielaniu do projektów badawczych lub przyznawaniu asystentur.

Lipiec-sierpień

Podejdź do wymaganych egzaminów. Jeśli wynik nie będzie zadowalający, będziesz mieć czas, żeby podejść do nich jeszcze raz.

Zacznij przygotowywać personal statement oraz, jeśli jest wymagany, opis planów badawczych (research objective). Kluczowy jest tu tzw. right fit – jak wybrany program wpisuje się w twoje plany naukowe i zawodowe oraz co ty do niego wniesiesz.

Wrzesień-październik

  Poproś wybrane przez Ciebie osoby o napisanie listu rekomendacyjnego. Dostarcz przydatne materiały referencyjne (np. CV lub tzw. brag sheet). Zwróć uwagę na wymogi uczelni dot. formy i sposobu przesłania rekomendacji.

  Poproś swoją uczelnię w Polsce o przygotowanie oficjalnego wykazu ocen, tzw. transcripts ze studiów licencjackich i/lub magisterskich. Najlepiej, aby dokumenty zostały wydane w języku angielskim. Zwróć uwagę na wymogi uczelni w USA dot. sposobu ich dostarczenia.

  Poproś kogoś (np. profesora z uczelni, znajomych, rodzinę) o konstruktywne uwagi do twojego personal statement oraz innych dokumentów.

  Przygotuj inne wymagane dokumenty, np. CV, writing sample, czy portfolio.

  To ostatni moment na podejście do egzaminów, żeby wyniki zostały dostarczone na czas do uczelni.

  Listopad-grudzień

  Wypełnij i skompletuj wszystkie wymagane przez uczelnię/program dokumenty aplikacyjne oraz finansowe.

  Upewnij się, że żaden z elementów wniosku nie zawiera błędów językowych czy literówek.

  Zrób kopię dokumentów i złóż wszystkie wymagane dokumenty w terminie. Im wcześniej to zrobisz, tym lepsze wrażenie wywrzesz na uczelni.

  Upewnij się, że listy rekomendacyjne oraz wykazy ocen zostały wysłane.

  Po wysłaniu wniosku upewnij się z uczelnią, że twój wniosek dotarł i jest kompletny.

   Styczeń-luty

   Uczelnie mogą poprosić o dodatkowe informacje, ponowne wysłanie niektórych dokumentów lub udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

   Marzec-kwiecień w roku rozpoczęcia studiów

   W marcu zaczniesz otrzymywać oferty z uczelni. Zaakceptuj tylko jedną i poinformuj pozostałe uczelnie o swojej decyzji.

   Z czego składa się aplikacja na studia graduate

   Wymagane dokumenty i forma ich dostarczenia będą się różnić w zależności od uczelni. Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z biurem rekrutacji studentów międzynarodowych lub z EducationUSA. Pamiętaj też, że w centrach EducationUSA możesz bezpłatnie skorzystać z książek i innych materiałów, które pomogą ci napisać zwycięską aplikację.

   Formularz zgłoszeniowy (Application form)

   Z kilkoma wyjątkami (jak studia medyczne) większość uczelni będzie miała swoje własne formularze dla kandydatów i kandydatek na studia. Zwróć uwagę na wymagania dla studentów zagranicznych (international students).

   Wyniki egzaminu językowego (English proficiency exam scores)

   Jednym z podstawowych wymagań wobec studentów międzynarodowych jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem. Na stronie uczelni znajdziesz informacje, które egzaminy są uznawane i jaki wynik trzeba osiągnąć. Możesz zapytać o możliwość zwolnienia z tego wymogu.

   Wyniki egzaminu GRE lub egzaminu kierunkowego

   W zależności od wybranego programu studiów i wymagań poszczególnych uczelni może być to egzamin GRE (większość kierunków studiów magisterskich i doktoranckich, zwłaszcza z dziedzin ścisłych) lub egzamin kierunkowy taki jak GMAT (studia biznesowe), LSAT (studia prawnicze), MCAT (studia medyczne – lekarskie).

   Niektóre programy studiów mogą nie wymagać żadnego z tych egzaminów.

   Listy rekomendacyjne (Letters of recommendation)

   Na większość programów graduate wymagane jest dołączenie od jednego do trzech listów rekomendacyjnych od osób, które mogą ocenić twoje predyspozycje akademickie lub zawodowe.

   Wykaz ocen (Transcript of records)

   Wykaz ocen z całego toku studiów (trwających, ukończonych a także tych rozpoczętych i niedokończonych). Jeśli uczelnia nie wystawi ci tego dokumentu w j. angielskim i nie prześle go bezpośrednio do uczelni amerykańskiej może być konieczne skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego lub credential evaluation (czyli przesłania twoich ocen do specjalnej organizacji, która odpłatnie potwierdzi, czy twoje dokumenty są oryginalne oraz jak twoje oceny przekładają się na system amerykański).

   List motywacyjny (Personal statement)

   Personal statement to krótki dokument (z reguły 1-2 strony a4), w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego chcesz studiować na wybranej uczelni i dlaczego powinni przyjąć właśnie ciebie. Personal statement może zadecydować o tym, czy uczelnia zaakceptuje twoją kandydaturę. Dobrze napisany wzmocni twoją aplikację, napisany niedbale może przekreślić twoje szanse mimo świetnych ocen i wyników egzaminów. Dobry personal statement jest personalizowany pod każdą uczelnię, do której będziesz aplikować.

   Opis planów badawczych (Research objective)

   Research objective to krótki esej, w którym należy opisać swoje plany naukowe i zainteresowania badawcze. Częściej wymagany jest w rekrutacji na studia doktoranckie, niż magisterskie.

   Życiorys (CV)

   Życiorys według wzorów amerykańskich (bez zdjęcia, daty urodzenia, stanu cywilnego itp.) dopasowany do programu studiów, na który aplikujesz. Przykładowo na niektóre programy studiów może być wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, doświadczenie badawcze, udział w konferencjach lub publikacje.

   Writing sample

   Writing sample to przykładowa praca pisemna. Z reguły można wykorzystać np. wcześniej napisany artykuł w j. angielskim, ale może też być konieczność napisania pracy na zadany temat.

   Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby aplikować na studia graduate

   W USA nie ma ujednoliconych wymogów dla kandydatów na studia, każda uczelnia samodzielnie ustala kryteria przyjęć. Na niektóre programy studiów wystarczy dyplom ukończonych studiów licencjackich, niektóre uczelnie mogą wymagać ukończonych studiów magisterskich.

   Related Posts