Studia graduate

Studia graduate to studia II i III stopnia w USA.

Termin studia graduate obejmuje studia II i III stopnia, czyli studia magisterskie oraz doktoranckie, jak również tzw. graduate diploma/certificate oraz first professional degree.

Studia magisterskie

Studia magisterskie (Master’s degree) rozpoczyna się po ukończeniu 4-letnich studiów undergraduate i uzyskaniu tytułu Bachelor’s. Zdarza się, że uczelnie przyjmują kandydatów i kandydatki po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich. Studia magisterskie trwają od roku do trzech lat, w zależności m.in. od tego, czy program prowadzony jest w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin oraz czy zachodzi konieczność uzupełnienia dodatkowych wymogów niezbędnych do rozpoczęcia studiów.

Studia mogą mieć charakter akademicki/badawczy lub zawodowy. Programy o profilu akademickim/badawczym przygotowują studentów do dalszej kariery naukowej. Wymagają one m.in. zaliczenia odpowiednich przedmiotów oraz obrony wcześniej napisanej pracy badawczej i kończą się uzyskaniem tytułu Master’s – najczęściej MA (Master of Arts) lub MS (Master of Science). W wymaganiach rekrutacyjnych może pojawić się konieczność posiadania wcześniejszego doświadczenia badawczego lub publikacji naukowych.

Programy o charakterze zawodowym większy nacisk kładą na zdobycie praktycznych umiejętności w wybranej profesji, stąd mogą obejmować praktyki lub staż, a praca dyplomowa rzadko jest wymagana. Studia te kończą się uzyskaniem tytułów takich jak MFA (Master of Fine Arts), MSW (Master of Social Work) czy MEd (Master of Education). W wymaganiach rekrutacyjnych może pojawić się konieczność posiadania kilkuletniego doświadczenia zawodowego.

Graduate diploma lub graduate certificate

Graduate diploma/certificate można uzyskać w wyniku studiów, których zakres wychodzi poza studia magisterskie, jednak nie jest na poziomie doktoranckim. Częściej są to programy o charakterze zawodowym niż o profilu akademickim. Mogą one kończyć się uzyskaniem np. Advanced Graduate Certificate, Artist’s Diploma, czy Professional Diploma.

First professional degree program

First professional degree program to studia prowadzące do uzyskania kwalifikacji w konkretnym zawodzie. Obejmują one m.in. czteroletnie studia medyczne kończące się tytułem MD (Doctor of Medicine), czteroletnie studia weterynaryjne kończące się tytułem VMD (Doctor of Veterinary Medicine), czteroletnie studia farmaceutyczne kończące się tytułem PharmD (Doctor of Pharmacy), trzyletnie studia prawnicze kończące się tytułem JD (Juris Doctor lub Doctor of Jurisprudence), roczne studia prawnicze kończące się tytułem LLM (Legum Magister) oraz dwuletnie studia biznesowe kończące się tytułem MBA (Master of Business Administration). Programy te podlegają oddzielnym regulacjom.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie to najwyższy stopień kształcenia w USA. O przyjęcie na studia doktoranckie można ubiegać się po ukończeniu studiów magisterskich lub uzyskaniu first professional degree, a w niektórych przypadkach również bezpośrednio po 4-letnich studiach undergraduate. Zdarza się, że uczelnie przyjmują kandydatów i kandydatki po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich. 

Studia doktoranckie trwają zazwyczaj od 4 do 6 lat i obejmują m.in. egzamin pisemny z danej specjalności oraz obronę wcześniej przygotowanej rozprawy badawczej. Po  ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł doktora, najczęściej PhD (Doctor of Philosophy), choć może być też to tytuł ze wskazaniem dziedziny, np. DArch (Doctor of Architecture), PsyD (Doctor of Psychology), czy DMA (Doctor of Musical Arts).

Ile kosztują studia graduate

Rok studiowania w USA, w zależności od m.in. typu uczelni, programu studiów, lokalizacji, rodzaju zakwaterowania oraz twojego stylu życia może wynieść od kilkudziesięciu do ponad 100 tysięcy dolarów. Dobra wiadomość jest taka, że ten koszt można obniżyć, w niektórych przypadkach nawet do zera lub do kwoty możliwej do opłacenia przez osobę z Polski. Przeczytaj poniższe wpisy, żeby dowiedzieć się więcej.

Jak wygląda proces aplikowania na studia graduate w USA

Aplikowanie na studia graduate w USA różni się od aplikowania na studia w Polsce czy np. Wielkiej Brytanii. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego programu studiów, ponieważ wymagania czy terminy składania wniosków będą się różnić pomiędzy programami oraz uczelniami. O tym, jak mniej więcej wygląda aplikacja oraz jakie dokumenty i egzaminy mogą być wymagane poczytasz więcej w poniższych wpisach:

Jakie egzaminy są wymagane na studia graduate

Wymagania od kandydatów i kandydatek na studia będą się różnić pomiędzy poszczególnymi programami studiów. Najczęściej od studentów międzynarodowych wymaga się podejścia do egzaminu językowego i do egzaminu GRE. Niektóre programy studiów mają własne egzaminy wstępne, np. egzamin MCAT na studia medyczne GMAT na studia biznesowe.

Czy na studia w USA potrzebna jest wiza?

Tak, na studia w USA potrzebna jest wiza studencka. Wnioskuje się o nią dopiero po pomyślnym przejściu przez proces rekrutacji na studia. Więcej o tym jak wygląda proces wnioskowania o wizę studencką przeczytasz w poniższym wpisie:

Related Posts