Typy uczelni w USA

W tym wpisie znajdziesz informacje o głównych typach uczelni w USA i jak typ uczelni może mieć wpływ na to, jak będą wyglądały twoje studia.

W USA funkcjonuje ponad 4000 uczelni. Mogą one mieć różne nazwy: university (np. Emory University), college (np. Amherst College), institute (np. Massachussettes Institute of Technology) albo school (np. Rhode Island School of Design).

Niektóre uczelnie amerykańskie specjalizują się w prowadzeniu badań (research universities) – na takich uczelniach będzie więcej możliwości zaangażowania się w projekty prowadzone przez poszczególne jednostki uczelniane czy otrzymania asystentury badawczej. Z drugiej strony, profesorowie skupieni na prowadzeniu badań rzadko są dostępni dla studentów, a zajęcia prowadzą studenci i doktoranci zatrudnieni jako Teaching Assistants. Przeciwieństwem research universities są teaching universities, gdzie profesorowie zajmują się przede wszystkim nauczaniem i są o wiele bardziej dostępni dla studentów.

Bezpośredni link: https://youtu.be/7zNoYX-p8Vw

Uniwersytety

Uniwersytety to największe amerykańskie uczelnie, oferujące zarówno studia undergraduate, jak i graduate. Uniwersytety mogą być stanowe (finansowane z budżetu stanu, w którym są zlokalizowane) lub prywatne. Uniwersytety zazwyczaj składają się z mniejszych autonomicznych jednostek, najczęściej są to:

  • szkoły (np. school of law, school of medicine),
  • college (np. college of arts, college of sciences),
  • wydziały (faculty),
  • departamenty (departments).

Uniwersytety stanowe

Uniwersytety stanowe zazwyczaj są duże (mają więcej niż 20 000 studentów) oraz posiadają więcej niż jeden kampus. Kampusy bardzo często funkcjonują jako odrębne uczelnie – np. California State University ma ponad 20 różnych kampusów na terenie całego stanu, w tym słynne UCLA czy UC Berkeley, ale też mniejsze kampusy jak UC Fullerton czy UC Stanislaus. Każdy z tych kampusów ma własne wymagania rekrutacyjne, własne stypendia i na każdy z nich trzeba złożyć osobną aplikację.

Rezydenci danego stanu (czyli osoby, które mieszkają w danym stanie i odprowadzają tam podatki) mogą skorzystać z obniżonego czesnego na uniwersytetach stanowych, tzw. in-state tuition. Studenci z pozostałych stanów oraz studenci międzynarodowi opłacają pełne czesne, tzw. out-of-state tuition. Czesne w uczelniach stanowych (także out-of-state) jest z reguły niższe niż w uczelniach prywatnych.

Uczelnie prywatne

Uczelnie prywatne utrzymują się z darowizn, dotacji, czesnego i subwencji na badania naukowe. Opłaty za studia pobierane przez uniwersytety prywatne są wyższe od czesnego na uniwersytetach stanowych, jednak uczelnie prywatne przyznają więcej stypendiów studentom zagranicznym. Szkoły niekoedukacyjne oraz te prowadzone przez stowarzyszenia o charakterze religijnym są zawsze prywatne.

College

College to uczelnie oferujące 4 letnie studia undergraduate kończące się dyplomem Bachelor. College mogą funkcjonować jako samodzielne uczelnie (np. College of William and Mary, Pomona College, Emory College) albo być częścią uniwersytetów (np. Harvard College jest częścią Harvard University). Liberal arts college to uczelnie, które oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne.

Community College

Community college to nie to samo, co college! Community college to niewielkie uczelnie, które oferują dwuletni program studiów, kończący się nieznanym w Polsce tytułem Associate (np. Associate of ArtsAssociate of Sciences). W community college można również studiować przez pierwsze dwa lata studiów undergraduate. Rekrutacja do community college jest prostsza i krótsza, niż do college’u 4-letniego, dlatego to może być dobry wybór dla maturzystów, którzy późno zaczęli interesować się studiami w USA.

Technical Institute

Oferują dwu –  lub trzyletnie studia przygotowujące do praktycznego wykonywania zawodów, takich jak m.in. technik dentystyczny, technik inżynier, technik medyczny. Oferta prowadzona w formule Terminal Occupational Education (docelowe kształcenie zawodowe) obejmuje okres od jednego do trzech lat studiów podejmowanych po ukończeniu szkoły średniej i przygotowuje studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy. Programy studiów technicznych – znane też pod nazwami Vocational Studies oraz Organized Occupational Studies (studia zawodowe) nie przygotowują studentów do kontynuowania dalszej edukacji w szkole wyższej w ramach czteroletnich studiów w college’u lub na uniwersytecie.

Related Posts