Program FLEX

Program FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program, to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Program FLEX działa w Polsce od 2015 roku.

Uwaga: Organizatorem Programu FLEX w Polsce jest fundacja American Councils, nie EducationUSA! Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku znajdują się na stronie organizatora. 

Na czym polega program FLEX?

Dzięki programowi uczniowie szkół średnich z Polski i innych krajów mogą spędzić cały rok szkolny w USA, mieszkać u amerykańskiej rodziny i uczęszczać do amerykańskiego liceum. To nie tylko okazja do poznania amerykańskiej kultury, ale także do przybliżenia Amerykanom wiedzy o swoim ojczystym kraju. Uczestnicy wracają do domu zmotywowani i zainspirowani, żeby dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami i pozytywnie wpływać na swój kraj i społeczność.

Kto może wziąć udział w Programie FLEX?

 • Na program FLEX wyjeżdża się na wizie J-1, czyli musisz spełnić wymagania, żeby ją otrzymać. Nie możesz mieć amerykańskiego obywatelstwa ani zielonej karty.
 • Wnioski do programu FLEX składa się w kraju, którego jest się obywatelem, czyli żeby wyjechać z Polski musisz mieć polskie obywatelstwo.
 • Wniosek o udział w programie składa się w pierwszej lub drugiej klasie szkoły średniej. Trzeba spełnić też kryterium wiekowe. Zajrzyj na stronę konkursu, żeby sprawdzić aktualne kryteria wiekowe.
 • Nie musisz perfekcyjnie mówić po angielsku, wystarczy, że znasz go w stopniu komunikatywnym.​
 • Osiągasz przynajmniej dobre wyniki w nauce.​

Co obejmuje Program FLEX?

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA.
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych.
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku.
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej.
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA.
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Program FLEX nie pokrywa następujących kosztów:

 • Koszt wydania paszportu.
 • Własne wydatki, które nie mogą zostać pokryte z miesięcznego stypendium.
 • Dodatkowy bagaż.
 • Koszt połączeń telefonicznych oraz koszt dostępu do Internetu.

Kiedy i jak można się zgłosić do Programu FLEX?

Rekrutacja do udziału w programie FLEX zaczyna się co roku we wrześniu i trwa zazwyczaj do połowy października. Obserwuj profil FLEX Poland na Facebooku, żeby nie przegapić otwarcia konkursu!

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Wybór półfinalistów zostanie dokonany przez niezależny zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Półfinaliści otrzymają właściwą aplikację do wypełnienia, wezmą udział w teście językowym, napiszą dodatkowe eseje oraz wezmą udział w rozmowie z przedstawicielami American Councils. 

W jaki sposób wybierani są laureaci?

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziały w wymianie.

Więcej informacji

Organizatorem Programu FLEX w Polsce jest fundacja American Councils. Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku znajdują się na stronie organizatora. 

Scroll to Top