Egzamin SAT

Uwaga: w 2022 r. egzamin SAT przejdzie spore zmiany: https://educationusa.pl/zmiany-w-egzaminie-sat-od-2022-r/

Większość amerykańskich uczelni (ale nie wszystkie!) wymaga podejścia do testów SAT lub do ACT od kandydatów na studia undergraduate. Wyniki tych egzaminów często są też kryterium przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce na pierwszy rok studiów.

Organizatorem SAT jest College Board. Ten egzamin sprawdza umiejętności oraz wiedzę wymagane od kandydata na studia, takie jak umiejętność czytania ze zrozumieniem, krytycznego myślenia czy interpretowania danych.

Do 2021 r. oferowane były też SAT Subject Tests, czyli osobne egzaminy z wybranych przedmiotów, takich jak historia, matematyka czy biologia.

Kiedy należy podejść do testu SAT

W Polsce terminy są dostępne zaledwie kilka razy w roku, na każdy z nich należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli zależy ci na bardzo dobrym wyniku, najprawdopodobniej będziesz musiał podejść do egzaminu kilkukrotnie. Możesz zacząć nawet w pierwszej klasie szkoły średniej. Ponieważ większość uczelni przyjmuje zgłoszenia do końca grudnia, najpóźniej do testów należy podejść we wrześniu lub październiku w klasie maturalnej. Uczelnie amerykańskie często proszą, żeby wyniki SAT nie były starsze niż 2 lata.

Im wcześniej zarejestrujesz się na wybrany termin, tym lepiej – może się zdarzyć, że zabraknie miejsc!

Tutaj sprawdzisz aktualne terminy: Egzamin SAT.

Gdzie można zdać test SAT

W Polsce do testów SAT można podejść w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Listę centrów egzaminacyjnych sprawdzisz tutaj: collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/find-test-centers

Jak wygląda egzamin SAT

Egzamin SAT składa się z 2 modułów: czytania i pisania oraz matematyki. Do 2021 r. dostępny był również opcjonalny trzeci moduł – esej na zadany temat. Odpowiedzi zakreśla się ołówkiem na specjalnej karcie, która sprawdzana jest komputerowo.

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych dziedzin naukowych (np. nauk humanistycznych, fizyki, biologii). Podzielony jest na 2 sekcje: czytanie ze zrozumieniem (65 minut) oraz pisanie i znajomość języka (35 minut). Test nie sprawdza wiedzy dziedzinowej tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, interpretowania tabel, wykresów, infografik, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych.

  • Czas trwania: 100 minut
  • Pytań: ok. 100
  • 200-800 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych, podzielonych na 2 sekcje, tylko w jednej można korzystać z kalkulatora. Skupia się na umiejętnościach takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych, algebra, analizowanie danych, modelowanie matematyczne i strategiczne wykorzystanie zasobów.

  • Czas trwania: 80 minut
  • Pytań: ok. 50
  • 200-800 punktów

Jak długo trzeba czekać na wyniki

Wyniki dostępne są elektronicznie po około miesiącu od egzaminu. 10 dni później wyniki wysyłane są w wersji papierowej i bezpośrednio do uczelni.

Ile kosztuje egzamin SAT

Podejście do egzaminu SAT dla uczniów z Polski kosztuje 104 USD.

Za egzamin należy zapłacić podczas rejestracji elektronicznej. Akceptowane metody płatności to m. in. karty płatnicze oraz PayPal.

Aktualny cennik sprawdzisz tutaj: collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international/fees

Bezpłatne materiały do nauki

educationusa.pl/bezplatne-materialy-do-nauki-egzamin-sat

Scroll to Top