Egzamin SAT

Większość amerykańskich uczelni (ale nie wszystkie!) wymaga podejścia do testów SAT lub do ACT od kandydatów na studia undergraduate. Wyniki tych egzaminów często są też kryterium przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce na pierwszy rok studiów.

Organizatorem SAT jest College Board. Są dwa rodzaje egzaminu, na które trzeba się oddzielnie zarejestrować – SAT (test ogólny) i SAT Subject Test (testy przedmiotowe). SAT sprawdza umiejętności oraz wiedzę wymagane od kandydata na studia, takie jak umiejętność czytania ze zrozumieniem, krytycznego myślenia czy interpretowania danych.

SAT Subject Tests to testy z wybranych przedmiotów: historii, matematyki (na poziomie wyższym niż w SAT), biologii, chemii, fizyki, języków obcych, itp. Trwają 60 minut, podczas jednej sesji egzaminacyjnej można podejść do trzech różnych SAT Subject Tests.

Kiedy należy podejść do testu SAT

W Polsce terminy są dostępne zaledwie kilka razy w roku, na każdy z nich należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli zależy ci na bardzo dobrym wyniku, najprawdopodobniej będziesz musiał podejść do egzaminu kilkukrotnie. Możesz zacząć nawet w pierwszej klasie szkoły średniej. Ponieważ większość uczelni przyjmuje zgłoszenia do końca grudnia, najpóźniej do testów należy podejść we wrześniu lub październiku w klasie maturalnej. Uczelnie amerykańskie często proszą, żeby wyniki SAT nie były starsze niż 2 lata.

Im wcześniej zarejestrujesz się na wybrany termin, tym lepiej – może się zdarzyć, że zabraknie miejsc!

Tutaj sprawdzisz aktualne terminy:

Gdzie można zdać test SAT

W Polsce do testów SAT można podejść w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Listę centrów egzaminacyjnych sprawdzisz tutaj: collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/find-test-centers

Jak wygląda egzamin SAT

Egzamin SAT składa się z 3 modułów: czytania i pisania, matematyki oraz opcjonalnego eseju. Odpowiedzi zakreśla się ołówkiem na specjalnej karcie, która sprawdzana jest komputerowo.

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących krótkich tekstów z różnych dziedzin naukowych (np. nauk humanistycznych, fizyki, biologii). Podzielony jest na 2 sekcje: czytanie ze zrozumieniem (65 minut) oraz pisanie i znajomość języka (35 minut). Test nie sprawdza wiedzy dziedzinowej tylko umiejętności z zakresu m.in. czytania ze zrozumieniem, interpretowania tabel, wykresów, infografik, znajomości słownictwa, składni, interpunkcji i struktur gramatycznych.

  • Czas trwania: 100 minut
  • Pytań: ok. 100
  • 200-800 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych, podzielonych na 2 sekcje, tylko w jednej można korzystać z kalkulatora. Skupia się na umiejętnościach takich jak rozwiązywanie problemów matematycznych, algebra, analizowanie danych, modelowanie matematyczne i strategiczne wykorzystanie zasobów.

  • Czas trwania: 80 minut
  • Pytań: ok. 50
  • 200-800 punktów

Opcjonalny moduł, w ramach którego należy napisać esej na zadany temat. Niektóre uczelnie mogą go wymagać w procesie rekrutacji.

  • Czas trwania: 50 minut
  • 1 esej
  • 6-24 punkty

Jak długo trzeba czekać na wyniki

Wyniki dostępne są elektronicznie po około miesiącu od egzaminu. 10 dni później wyniki wysyłane są w wersji papierowej i bezpośrednio do uczelni.

Ile kosztuje egzamin SAT

Podejście do egzaminu SAT dla uczniów z Polski kosztuje 86 USD bez eseju, 100 USD z esejem. SAT Subject Test w zależności od przedmiotu kosztuje od 41 do 46 USD + 26 USD opłaty za rejestrację na wybrany termin, podczas którego można podejść do maksymalnie 3 egzaminów SAT Subject.

Za egzamin należy zapłacić podczas rejestracji elektronicznej. Akceptowane metody płatności to m. in. karty płatnicze oraz PayPal.

Aktualny cennik sprawdzisz tutaj: collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international/fees

Bezpłatne materiały do nauki

educationusa.pl/bezplatne-materialy-do-nauki-egzamin-sat

Scroll to Top