Stypendia sportowe

Jak połączyć naukę z talentem sportowym i jeszcze otrzymać za to stypendium.

Stowarzyszenia sportowe w USA

Nadzór nad studenckimi drużynami sportowymi sprawują stowarzyszenia. Największe z nich to:

  • NCAA – National Collegiate Athletic Association – zrzesza ponad 1000 amerykańskich uczelni i posiada największy budżet na stypendia.
  • NAIA – National Association of Intercollegiate Athletics – zrzesza około 500 uczelni.
  • NJCAA – National Junior College Athletic Association – zrzesza community i junior colleges.

Każda z tych organizacji ma własne regulacje i wymagania wobec studentów-sportowców.

Które uczelnie oferują stypendia sportowe?

Spośród 5000 amerykańskich uczelni około 1200 ma ofertę stypendiów sportowych. Które uczelnie biorą udział w programie sportowym sprawdzisz na stronach poszczególnych stowarzyszeń:

  1. Lista uczelni rywalizujących w ramach NCAA
  2. Lista uczelni rywalizująca w ramach NAIA
  3. Lista uczelni rywalizująca w ramach NJCAA

Uczelnie, które nie przynależą do żadnego z tych stowarzyszeń prawdopodobnie nie będą oferowały żadnych stypendiów sportowych.

Jaką mam szansę na stypendium sportowe?

Stypendia mogą mieć różną wysokość w zależności od dyscypliny sportu i ligi. Najwyższe stypendia można otrzymać za reprezentowanie uczelni w Division I, czyli najwyższej lidze.

Aby otrzymać pełne stypendium (takie, które pokryje koszty czesnego, zakwaterowania, wyżywienia i opłat uczelnianych) poza znaczącymi osiągnięciami w sporcie trzeba też wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Jak uzyskać stypendium sportowe?

Zacznij co najmniej 18–24 miesięcy przed spodziewanym rozpoczęciem studiów. Uważnie zapoznaj się z informacjami na stronach stowarzyszeń, znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje.

Samodzielnie skontaktuj się z trenerami

Bezpośrednio skontaktuj się z trenerami drużyn, w których chciał(a)byś trenować. Adresy e-mail znajdziesz na stronach uczelni. Pamiętaj, że masz tylko jedną szansę na zrobienie dobrego wrażenia. Przydatne informacje znajdziesz na stronach:

Skorzystaj z usług pośrednika

Możesz też skorzystać z usług płatnych pośredników, którzy pomogą ci przygotować profesjonalne portfolio i w twoim imieniu będą kontaktować się z trenerami. Nie rekomendujemy żadnych konkretnych instytucji zajmującej się pośrednictwem, ale możemy podesłać ci wskazówki, na co zwrócić uwagę decydując się na taką odpłatną współpracę.

Related Posts