Studia w USA

Strona główna / Studia w USA

Rodzaje studiów

Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych można podzielić na studia undergraduate (studia I stopnia) oraz studia graduate (studia II i III stopnia).

Studia undergraduate

W ramach studiów undergraduate uzyskać można tytuł Associate, który nie ma polskiego odpowiednika lub tytuł Bachelor, który można porównać do polskiego tytułu licencjata.

Programy typy Associate są oferowane przez mniejsze uczelnie typu community lub junior college. Najczęściej trwają dwa lata i po ich ukończeniu można uzyskać tytuł Associate of Arts (najczęściej z przedmiotów humanistycznych, np. AA in teaching) lub Associate of Science (najczęściej z przedmiotów ścisłych, np. AS in nursing).

Programy typu Bachelor są dostępne na większości uczelni. W zależności od wybranego kierunku studiów, można uzyskać tytuł Bachelor of Arts albo Bachelor of Science. Do uzyskania stopni BA i BS wymaganych jest z reguły 120 punktów (credits) i średnio cztery lata studiów. Dlatego uczelnie amerykańskie nie zawsze uznają 3 letnie studia licencjackie ukończone na europejskich uczelniach za równoważne.

Studia graduate

W ramach studiów graduate, można zdobywać różnego rodzaju tytuły Masters (tytuł magistra) albo Doctorate (odpowiednik polskiego tytułu doktora). Tego typu programy są oferowane na większych uczelniach zarówno stanowych jak i prywatnych.

Programy Masters trwają od roku do trzech lat. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie należy najpierw uzyskać tytuł Bachelor. Dostępne są różne programy magisterskie, np. : Masters of Arts (np. MA in political science), Masters of Science (np. MS in Journalism), Masters of Business Adminstration (MBA), czy Artistic Diploma (np. AD in Opera Studies).

Programy doktoranckie mogą zajmować średnio od trzech do pięciu (ale i dłużej) lat. Można do nich przystąpić zarówno po ukończeniu studiów magisterskich, jak i bezpośrednio po ukończeniu studiów undergraduate typu Bachelor. Po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskuje się tytuł Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Studia prawnicze oraz medyczne podlegają oddzielnym regulacjom. W celu uzyskania szerszych informacji na ich temat zapraszamy do przypisanych im zakładek.

Typy uczelni

W USA funkcjonuje około 5000 uczelni. Mogą one mieć różne nazwy: university (np. Emory University), college (np. Amherst College), institute (np. Massachussettes Institute of Technology) albo school (np. Rhode Island School of Design).

Uczelnie mogą być stanowe (finansowane z budżetu stanu, w którym są zlokalizowane) lub prywatne. Uczelnie stanowe zazwyczaj są duże (mają więcej niż 20 000 studentów) oraz mają niższe czesne w porównaniu do uczelni prywatnych. Z kolei uczelnie prywatne zazwyczaj mają więcej funduszy na stypendia dla studentów międzynarodowych.

Uniwersytety

Uniwersytety to największe amerykańskie uczelnie, oferujące zarówno studia undergraduate, jak i graduate. Uniwersytety mogą być stanowe (finansowane z budżetu stanu, w którym są zlokalizowane) lub prywatne. Uniwersytety zazwyczaj składają się z mniejszych autonomicznych jednostek, najczęściej są to:

  • szkoły (np. school of law, school of medicine),
  • college (np. college of arts, college of sciences),
  • wydziały (faculty),
  • departamenty (departments).

Uniwersytety stanowe

Uniwersytety stanowe zazwyczaj są duże (mają więcej niż 20 000 studentów) oraz posiadają więcej niż jeden kampus. Kampusy bardzo często funkcjonują jako odrębne uczelnie – np. California State University ma ponad 20 różnych kampusów na terenie całego stanu, w tym słynne UCLA czy UC Berkeley, ale też mniejsze kampusy jak UC Fullerton czy UC Stanislaus. Każdy z tych kampusów ma własne wymagania rekrutacyjne, własne stypendia i na każdy z nich trzeba złożyć osobną aplikację.

Rezydenci danego stanu (czyli osoby, które mieszkają w danym stanie i odprowadzają tam podatki) mogą skorzystać z obniżonego czesnego na uniwersytetach stanowych, tzw. in-state tuition. Studenci z pozostałych stanów oraz studenci międzynarodowi opłacają pełne czesne, tzw. out-of-state tuition. Czesne w uczelniach stanowych (także out-of-state) jest z reguły niższe niż w uczelniach prywatnych.

Uczelnie prywatne

Uczelnie prywatne utrzymują się z darowizn, dotacji, czesnego i subwencji na badania naukowe. Opłaty za studia pobierane przez uniwersytety prywatne są wyższe od czesnego na uniwersytetach stanowych, jednak uczelnie prywatne przyznają więcej stypendiów studentom zagranicznym. Szkoły niekoedukacyjne oraz te prowadzone przez stowarzyszenia o charakterze religijnym są zawsze prywatne.

College

College to uczelnie oferujące 4 letnie studia undergraduate kończące się dyplomem Bachelor. College mogą funkcjonować jako samodzielne uczelnie (np. College of William and Mary, Pomona College, Emory College) albo być częścią uniwersytetów (np. Harvard College jest częścią Harvard University). Liberal arts college to uczelnie, które oferują ogólne wykształcenie uniwersyteckie, obejmujące nauki przyrodnicze, społeczne i studia humanistyczne.

Community College

Community college to nie to samo, co college! Community college to niewielkie uczelnie, które oferują dwuletni program studiów, kończący się nieznanym w Polsce tytułem Associate (np. Associate of Arts, Associate of Sciences). W community college można również studiować przez pierwsze dwa lata studiów undergraduate.

  • Średni poziom opłat w community college to ok. 16 000 USD rocznie, czyli znacznie mniej niż w większości uczelni oferujących czteroletnie programy. Community colleges nie wymagają od studentów pierwszego roku mieszkania w akademikach i korzystania ze stołówek.
  • Wybierając community college, który ma podpisaną umowę z uniwersytetem (tzw. articulation agreement) możesz po dwóch latach przenieść się na ten uniwersytet. Zajęcia zrealizowane w community college zostaną ci uznane na poczet studiów czteroletnich. Wiele uniwersytetów stanowych posiada preferencyjne warunki dla studentów przenoszących się z community college na terenie ich stanu. Jeśli skończyłeś community college z wyróżnieniem, uniwersytet może zaproponować ci miejsce bez składania aplikacji!
  • Proces aplikowania do community college jest uproszczony w porównaniu do uczelni czteroletnich. Często nie trzeba zdawać egzaminów SAT i ACT, akceptowani są również studenci ze słabszą znajomością języka angielskiego, którym oferuje się intensywne kursy wyrównawcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dla uczniów, którzy przegapili terminy składania podań na uczelnie 4-letnie, to szansa na podjęcie studiów bez tracenia roku.
  • Niewielkie grupy zajęciowe (15-20 osób) pozwalają na lepszy kontakt z prowadzącym zajęcia i innymi studentami.
  • Po ukończeniu community college możesz skorzystać z Opcjonalnego Szkolenia Praktycznego (OPT, Optional Practical Training), czyli trwającego 12-24 miesiące płatnego stażu zawodowego. Kolejny staż możesz odbyć po uzyskaniu tytułu Bachelor. Jeśli wybierzesz studia na uczelni czteroletniej, OPT będziesz mógł odbyć tylko raz.
  • Setki kierunków do wyboru. Kierunki studiów obejmują dziedziny od sztuk pięknych przez nauki polityczne po zoologię. Do najpopularniejszych należą: biznes, inżynieria, informatyka, grafika komputerowa, technologie sieciowe, multimedia, hotelarstwo, zarządzanie restauracjami, psychologia, księgowość, nauczanie początkowe oraz ochrona środowiska.

Technical Institute

Oferują dwu –  lub trzyletnie studia przygotowujące do praktycznego wykonywania zawodów, takich jak m.in. technik dentystyczny, technik inżynier, technik medyczny. Oferta prowadzona w formule Terminal Occupational Education (docelowe kształcenie zawodowe) obejmuje okres od jednego do trzech lat studiów podejmowanych po ukończeniu szkoły średniej i przygotowuje studentów do szybkiego wejścia na rynek pracy. Programy studiów technicznych – znane też pod nazwami Vocational Studies oraz Organized Occupational Studies (studia zawodowe) nie przygotowują studentów do kontynuowania dalszej edukacji w szkole wyższej w ramach czteroletnich studiów w college’u lub na uniwersytecie.