Studia w USA – podstawowe informacje

W tym wpisie znajdziesz podstawowe informacje o studiach w USA: co to są studia undergraduate i graduate, co to jest GPA i credit points, jak wygląda rok akademicki i wiele więcej.

Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych można podzielić na studia undergraduate (studia I stopnia) oraz studia graduate (studia II i III stopnia).

Studia undergraduate

W ramach studiów undergraduate uzyskać można tytuł Associate, który nie ma polskiego odpowiednika lub tytuł Bachelor, który można porównać do polskiego tytułu licencjata.

Programy typy Associate są oferowane przez mniejsze uczelnie typu community lub junior college. Najczęściej trwają dwa lata i po ich ukończeniu można uzyskać tytuł Associate of Arts (najczęściej z przedmiotów humanistycznych, np. AA in teaching) lub Associate of Science (najczęściej z przedmiotów ścisłych, np. AS in nursing).

Programy typu Bachelor są dostępne na większości uczelni. W zależności od wybranego kierunku studiów, można uzyskać tytuł Bachelor of Arts (BA) albo Bachelor of Science (BS). Do uzyskania stopni BA i BS wymaganych jest z reguły 120 punktów kredytowych (credit points) i średnio cztery lata studiów. Dlatego uczelnie amerykańskie nie zawsze uznają 3 letnie studia licencjackie ukończone na europejskich uczelniach za równoważne.

Studia graduate

W ramach studiów graduate, można zdobywać różnego rodzaju tytuły Masters (tytuł magistra) albo Doctorate (odpowiednik polskiego tytułu doktora). Tego typu programy są oferowane na większych uczelniach zarówno stanowych jak i prywatnych.

Programy Masters trwają od roku do trzech lat. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie należy najpierw uzyskać tytuł Bachelor. Dostępne są różne programy magisterskie, np. : Masters of Arts (np. MA in political science), Masters of Science (np. MS in Journalism), Masters of Business Adminstration (MBA), czy Artistic Diploma (np. AD in Opera Studies).

Programy doktoranckie mogą zajmować średnio od trzech do pięciu (ale i dłużej) lat. Można do nich przystąpić zarówno po ukończeniu studiów magisterskich, jak i bezpośrednio po ukończeniu studiów undergraduate typu Bachelor. Po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskuje się tytuł Ph.D. (Doctor of Philosophy).

Studia prawnicze oraz medyczne podlegają oddzielnym regulacjom. W celu uzyskania szerszych informacji na ich temat zapraszamy do przypisanych im zakładek.

Jak wygląda rok akademicki w USA?

Niektóre uczelnie w USA funkcjonują w trybie trymestralnym lub kwartalnym, w większości jednak obowiązują dwa semestry – jesienny i wiosenny. Semestr jesienny w USA zaczyna się na przełomie sierpnia i września i trwa do połowy grudnia. Semestr wiosenny zaczyna się zazwyczaj na początku lutego lub pod koniec stycznia i trwa do maja. Dłuższe przerwy zazwyczaj są w okolicach świąt Bożego Narodzenia (od dwóch do czterech tygodni) oraz tygodniowa przerwa wiosenna, tzw. spring break.

Jak wygląda skala ocen na studiach?

Na końcową ocenę z danego przedmiotu ma wpływ kilka czynników, między innymi:

  • frekwencja
  • aktywność na zajęciach
  • zadania domowe
  • projekty zaliczeniowe
  • praca w grupie
  • kolokwia
  • egzamin końcowy

Oceny cząstkowe oraz oceny na koniec semestru są w skali od A do F, gdzie F to ocena niedostateczna. Oceny pozytywne to A, B, C, oraz D. Od studentów międzynarodowych często wymaga się utrzymania minimalnej średniej ocen na poziomie C.

ABCDF
100-90%
4.0
89-80%
3.0
79-70%
2.0
69-60%
1.0
<60%
0

Co to jest GPA?

GPA, czyli grade point average to średnia ocen z wszystkich przedmiotów zrealizowanych w trakcie roku akademickiego lub toku studiów. Większość amerykańskich uczelni stosuje 4 punktową skalę, gdzie A to 4 punkty, B to 3 punkty, C to 2 punkty, D to 1 punkt.

Najwyższa możliwa średnia to 4.0. Najlepsi studenci, najczęściej 10% z najwyższą średnią, mogą zostać wpisani na listę Dziekana (Dean’s list), co uznawane jest za olbrzymie wyróżnienie.

Jak przeliczyć polską średnią na amerykańskie GPA? Zajrzyj tutaj, żeby się dowiedzieć.

Co to są Credit Points?

Za każdy przedmiot można otrzymać określoną liczbę punktów kredytowych (credit points), najczęściej są to 3 lub 4 punkty. Żeby ukończyć studia undergraduate, zazwyczaj trzeba uzbierać od 120 do 180 punktów. Im więcej kierunków studiów chcesz ukończyć, tym więcej punktów kredytowych musisz uzbierać. Ukończenie studiów magisterskich wymaga 30-60 punktów. Na studiach doktoranckich liczba punktów będzie zależna od programu studiów i wcześniejszej ścieżki edukacji kandydata.

Studia w pełnym wymiarze godzin to przynajmniej 12 punktów kredytowych na poziomie undergraduate, najczęściej 4 przedmioty na semestr. Może wydawać się, że to niewiele, ale pamiętaj, że drugie tyle czasu spędza się na przygotowaniach do zajęć.

Related Posts