Szkoła średnia w USA – podstawowe informacje

W tym wpisie znajdziesz podstawowe informacje o systemie szkolnictwa w USA, podstawie programowej oraz organizacji roku szkolnego.

Podstawowe informacje o systemie szkolnictwa

Dzieci w USA zaczynają naukę zazwyczaj w wieku 6-7 lat, a obowiązek szkolny trwa 12 lat. Pierwszych pięć lat nauki odbywa się w szkole podstawowej (elementary school). Następne trzy lata nauki mogą mieć miejsce w middle school, nazywaną też junior high school. Middle school może być samodzielną szkołą, albo częścią szkoły średniej. Szkoła podstawowa może też po prostu trwać osiem lat. Ostatnim etapem obowiązkowej nauki jest czteroletnia szkoła średnia, czyli high school.

System edukacji w USA kontrolowany jest przez władze stanowe. Każdy stan posiada własny Departament ds. Edukacji (Department of Education), który reguluje kwestie dotyczące podstawy programowej czy kalendarza szkolnego.   

Elementary school

Wiek uczniaRok naukiKlasa
6-711st grade
7-822nd grade
8-933rd grade
9-1044th grade
10-1155th grade

Middle School lub Junior High

Wiek uczniaRok naukiKlasa
11-1266th grade
12-1377th grade
13-1488th grade

High School

Wiek uczniaRok naukiKlasa
14-1599th grade lub freshman year
15-161010th grade lub sophomore year
16-171111th grade lub junior year
17-181212th grade lub senior year

Rok szkolny w USA

Rok szkolny może rozpocząć się od połowy sierpnia do początku września, w zależności od dystryktu.

Większość szkół dzieli rok szkolny na semestry: jesienny, trwający od sierpnia/września do przerwy świątecznej, oraz semestr wiosenny, trwający od stycznia do maja. Niektóre szkoły stosują podział na kwartały (quarter system): jesienny (od września do grudnia), zimowy (od stycznia do marca) oraz wiosenny (od kwietnia do czerwca). 

W trakcie roku szkolnego są dwie dłuższe przerwy w nauce – świąteczna w grudniu (zazwyczaj 2 tygodnie) oraz wiosenna, tygodniowy spring break w marcu. Pozostałe dni wolne od nauki zależą od danego stanu. 

Szkoła średnia

Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą zaliczyć listę podstawowych przedmiotów z tzw. core curriculum przypisanych do odpowiednich klas lub semestrów, obejmujące przedmioty pogrupowane w bloki tematyczne: matematyka, j. angielski, przedmioty ścisłe, historia, nauki społeczne, nauki o zdrowiu, informatyka oraz wychowanie fizyczne.

Przedmioty obowiązkowe stanowią około połowy zajęć, a uczeń ma możliwość wyboru spośród dostępnych przedmiotów obowiązkowych (np. zajęcia z algebry na poziomie podstawowym w ramach zajęć z matematyki, zajęcia z creative writing w ramach j. angielskiego). Drugą połowę stanowią przedmioty, które uczniowie mogą wybrać z dostępnej puli electives wedle własnych zainteresowań.

W stosunku do szczególnie uzdolnionych uczniów może zostać zastosowany indywidualny tryb nauczania (tzw. fast track). Mogą również podejść do niektórych przedmiotów (np. matematyka, fizyka, chemia) na poziomie uniwersyteckim (tzw. Advanced Placement – AP), których zaliczenie może zostać uwzględnione przez szkołę wyższą.

Po zaliczeniu dwunastu klas, uczeń kończy obowiązkową naukę i uzyskuje dyplom ukończenia szkoły, tzw. high school diploma. Uczniowie z wysokimi wynikami kończą szkołę z wyróżnieniem (with honors). Największym zaszczytem jest zostanie valedictorian, czyli uczniem, który wygłasza pożegnalną przemowę na zakończenie ostatniego roku nauki.

Oceny

Uczniowie w trakcie roku szkolnego otrzymują oceny cząstkowe, np. za wykonanie zadania domowego czy z kartkówki. Ocena na koniec roku wyliczana jest według kryteriów, które mają określoną wagę, przykładowo oceny ze sprawdzianów to 30% oceny końcowej, aktywność na zajęciach 30%, zadania domowe to 20% i obecność 20%. Na dobrą końcową ocenę trzeba więc pracować cały semestr (jeśli przedmiot trwa tylko semestr) lub cały rok. 

 Ocena literowa Ocena procentowa Polski odpowiednik
A+ 90-100% + dodatkowe wymagania6, 5+
A 90-100%5
B80-89% 4
C 70-79% 3
 D 60-69% 2
 F Poniżej 60% 1
Related Posts