Studia prawnicze w USA

Podstawowe informacje o studiach prawniczych w USA i aplikacji na te studia.

Studia prawnicze w USA są dostępne na poziomie studiów graduate. Aby je rozpocząć należy najpierw ukończyć 4-letnie studia undergraduate.

Typy studiów prawniczych w USA

Studia Juris Doctor

Studia prawnicze, które prowadzą do uzyskania tytułu JD (Juris Doctor) trwają trzy lata. Program studiów jest bardzo wymagający, nastawiony na praktykę i samodzielne pogłębianie wiedzy. Zajęcia są interaktywne i wymagają aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Najczęściej wykorzystywane są dwie metody nauczania – sokratyczna oraz studium przypadku. Obok typowych przedmiotów prawniczych (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne), studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętność mówienia i występowania przed sądem. Duży nacisk kładzie się również na umiejętność pisania dokumentów prawniczych jak opinie prawne, pisma procesowe czy umowy.

Studia LLM

LLM (Latin Legum Magister – Master of Laws) jest to roczny program, na który aplikować mogą absolwenci studiów prawniczych z innych krajów niż USA (np. po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce). Programy LLM oferowane są w różnych specjalizacjach, mają charakter komparatystyczny i oferują wprowadzenie do amerykańskiego systemu prawnego. W niektórych stanach (np. Nowy Jork i Kalifornia) ukończenie programu LLM umożliwia podejście do egzaminu BAR.

Jak wygląda rekrutacja na studia prawnicze w USA?

Instytucjami uprawnionymi do nauczania prawa w USA są szkoły prawnicze (law school). Zazwyczaj są częściami większych jednostek, np. uniwersytetów. Listę akredytowanych szkół prawniczych znajdziesz na stronie American Bar Association. Wyłącznie dyplom akredytowanej uczelni umożliwia podejście do egzaminu BAR, który jest wymagany, aby wykonywać zawód prawnika w USA.

Wymagania i terminy składania dokumentów będą się różniły pomiędzy poszczególnymi szkołami prawniczymiRekrutacja na studia JD oraz studia LLM również będzie się różnić. Zawsze sprawdzaj wymagania dla konkretnego programu na wybranej uczelni.

Pakiet aplikacyjny na studia JD

Harmonogram aplikowania na studia JD: admissionsdean.com/applying_to_law_school/application-timeline/

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Credential Assembly Service (CAS) Law School Report
 • Transcripts – wykaz ocen z całego toku studiów undergraduate
 • Wyniki egzaminu LSAT (Law School Admission Test)
 • Listy rekomendacyjne
 • Personal statement – list motywacyjny, w którym argumentujesz, dlaczego chcesz studiować w wybranej szkole prawa i dlaczego jesteś dobrym kandydatem/kandydatką
 • Doświadczenie zawodowe, aktywność pozauczelniana

Pakiet aplikacyjny na studia LLM

 • Formularz zgłoszeniowy
 • LLM Credential Assembly Service (CAS) Law School Report
 • Transcripts – wykaz ocen z całego toku studiów, czyli np. 5-letnich jednolitych studiów prawniczych w Polsce
 • Wyniki egzaminu językowego
 • Listy rekomendacyjne
 • Personal statement – list motywacyjny, w którym argumentujesz, dlaczego chcesz studiować w wybranej szkole prawa i dlaczego jesteś dobrym kandydatem/kandydatką
 • Doświadczenie zawodowe, aktywność pozauczelniana

Finansowanie studiów prawniczych w USA

Studia prawnicze należą do tzw. professional studies, na które nie ma zbyt wielu dostępnych stypendiów, zaś koszt studiów jest dosyć wysoki – średnio powyżej 40 000 USD za rok. Studenci zazwyczaj finansują studia ze środków własnych lub kredytem studenckim. Informacje o dostępnych kredytach studenckich uzyskasz na wybranej uczelni.

Related Posts