Zaproś native speakera na spotkanie z uczniami

Centrum EducationUSA działające przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta zachęca do zapraszania amerykańskich stypendystów i stypendystek Programu Fulbrighta w Polsce na spotkania z młodzieżą w Państwa szkołach.

Aby zgłosić szkołę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Nie pobieramy żadnych opłat za organizację spotkania. Spotkania możliwe są od października do końca maja. Zgłoszenia rozpatrujemy według kolejności ich otrzymania.

Kim są stypendyści i stypendystki Programu Fulbrighta?

Co roku do Polski w ramach Programu Fulbrighta przyjeżdża kilkudziesięciu Amerykanów i Amerykanek. Są to osoby na studiach magisterskich i doktoranckich (U.S. Student Researcher Program), świeżo upieczeni absolwenci i absolwentki studiów undergraduate (English Teaching Assistant Program) oraz osoby pracujące naukowo (U.S. Scholar Program). Podczas pobytu w Polsce, który trwa od 4 do 10 miesięcy, realizują w Polsce projekty badawcze i/lub dydaktyczne. W duchu wymiany międzynarodowej chętnie poznają też polską kulturę i dzielą się kulturą amerykańską.

Profile stypendystów i stypendystek znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci. Są tam również informacje o miejscu i datach pobytu w Polsce.

Tematyka spotkań

Spotkanie może dotyczyć możliwości wyjazdu do USA dla uczniów i studentów (studia, programy wymiany, praktyki i staże) oraz zagadnień związanych z kulturą amerykańską takich jak muzyka, film, sport, literatura, czy święta amerykańskie. Stypendyści i stypendystki chętnie opowiedzą też o swoich uczelniach w USA, rodzinnych miejscowościach i regionach, z których pochodzą, a także mogą przybliżyć uczniom i uczennicom swoje zainteresowania badawcze.

Zasady organizowania spotkań

Kto może zgłosić szkołę

Formularz zgłoszeniowy może wypełnić tylko przedstawiciel(ka) szkoły. Jeśli jesteś uczniem lub uczennicą – poproś o pomoc nauczyciela lub wychowawcę. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie od szkół średnich.

Z jakim wyprzedzeniem należy się zgłosić

Zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco. Ze względu na różną dostępność stypendystów i stypendystek programu Fulbrighta sugerujemy wysłać zgłoszenie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli dana osoba nie będzie mogła przyjechać we wskazanym w formularzu terminie, wspólnie wybierzecie inny pasujący termin. 

Czy takie spotkanie coś kosztuje?

Nie pobieramy żadnych opłat za organizację spotkania. Stypendyści i stypendystki programu Fulbrighta działają w ramach wolontariatu – odwiedzają szkoły w swoim czasie wolnym i nie otrzymują za to wynagrodzenia.

Jeśli Państwa szkoła zlokalizowana jest w mniejszej miejscowości, gdzie trudno dojechać pociągiem lub autobusem/busem, trzeba będzie odebrać stypendyst(k)ę z najbliższego dworca PKP lub autobusowego, oraz po spotkaniu odwieźć z powrotem na dworzec.

Obowiązek wypełnienia ankiety

W ciągu 7 dni po spotkaniu szkoła zobowiązana jest do wypełnienia krótkiej ankiety podsumowującej. Dopiero po otrzymaniu od Państwa tych informacji, w przypadku wizyty w szkole średniej, będziemy mogli zwrócić stypendyście lub stypendystce koszty związane z podróżą do Państwa szkoły.

Wytyczne dotyczące zdjęć 

Zdjęcia z wydarzenia są nam potrzebna w dwóch celach: aby udokumentować, że spotkanie faktycznie się odbyło oraz do celów promocyjnych – dzięki czemu m. innymi otrzymujemy fundusze na organizacje kolejnych wizyt. 

Wystarczą nam jedno lub dwa zdjęcia dobrej jakości przesłane nam z poszanowaniem praw autorskich fotografa oraz wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach. Dokładne wytyczne znajdują się w ankiecie po spotkaniu. 

Klauzula informacyjna dla uczestników spotkania

Klauzula informacyjna dotycząca zdjęć wykonanych podczas spotkania do przekazania uczestnikom i uczestniczkom: https://fulbright.edu.pl/polityka-prywatnosci/wydarzenia-stacjonarne.

Czy amerykańscy stypendyści i stypendystki porozumiewają się w j. polskim?

Większość amerykańskich Fulbrighterów i Fulbrighterek nie mówi w j. polskim lub zna wyłącznie podstawowe zwroty. Osoba zapraszająca stypendyst(k)ę do szkoły powinna móc komunikatywnie porozumieć się w j. angielskim. 

Formularze zgłoszeniowe

Related Posts