Polityka prywatności

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Właścicielem i administratorem strony internetowej educationUSA.pl jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta z siedzibą przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166179. Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem strony oraz z polityką prywatności należy kierować na adres [email protected].

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, treści na naszej stronie udostępniane są na licencji CC BY-NC 4.0 i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność publikowanych treści. Jeśli natrafią Państwo na naszej stronie na informacje nieaktualne, niekompletne lub wprowadzające w błąd, prosimy o kontakt.

Serwis internetowy educationUSA.pl

Żadne dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu, niemniej jeśli skorzystają Państwo z naszej strony internetowej możemy uzyskać dostęp do takich danych jak adres IP lub inny identyfikator użytkownika oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Te dane przetwarzamy:

 1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy). 
 2. W celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest prowadzenie analiz aktywności i preferencji użytkowników w celu dostosowywania serwisu do ich potrzeb i oczekiwań).
 3. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to przede wszystkim danych zbieranych w logach serwera, w tym adresów IP. 

Pliki cookies

Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Korzystamy z usługi Google Analytics oraz wtyczek mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube), które również mogą zamieszczać pliki cookie w urządzeniu końcowym użytkownika i z nich korzystać.

Serwis udostępnia użytkownikom wtyczkę do zarządzanie preferencjami w zakresie korzystania z plików cookies. Użytkownik może też w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Wyłączenie obsługi plików cookies nie blokuje dostępu do żadnej informacji na naszej stronie, może jednak mieć wpływ na sposób ich wyświetlania.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

 1. Przede wszystkim do dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika (np. rozdzielczość ekranu, wersja językowa) oraz przyspieszenia wczytywania strony poprzez zapisanie w pamięci podręcznej Państwa urządzenia niektórych plików tworzących stronę, np. nagłówka i stopki.
 2. Korzystamy z usługi Google Analytics do zbierania i analizowania anonimowych danych statystycznych, takich jak urządzenie i system operacyjny z którego Państwo korzystają, lokalizacja, czas spędzony na stronie. Dzięki tym danym możemy lepiej poznać zachowania i preferencje naszych użytkowników i dopasować stronę do ich potrzeb i oczekiwań. Aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić, jak można wyłączyć pliki cookies Google Analytics odwiedź stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Korzystamy z wtyczek serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz Youtube, dzięki którym możemy osadzać treści z tych serwisów w naszej stronie. 

Odnośniki do innych stron

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do serwisów społecznościowych i innych rodzajów witryn stron trzecich. Skorzystanie z odnośnika oznacza, że opuszczają Państwo naszą stronę internetową i przechodzą na stronę zewnętrzną, gdzie podlegają państwo zasadom prywatności strony zewnętrznej. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczać odnośniki wyłącznie do sprawdzonych i bezpiecznych stron trzecich, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za znajdujące się w nich treści. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

Jeśli wyśle Pan/Pani do nas wiadomość email lub korespondencję pocztową dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością.

Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Otrzymanych wiadomości email w większości przypadków nie kasujemy, tylko archiwizujemy. Na Państwa prośbę możemy wykasować wiadomość oraz powiązany z nią adres e-mailowy. Taką prośbę należy wysłać na adres [email protected] lub na adres e-mail na który została wysłana korespondencja.

Kontakt telefoniczny

Jeśli skontaktuje się Pani/Pan z nami drogą telefoniczną, numer telefonu z którego wykonano połączenie będzie zapisany bezterminowo w historii połączeń urządzenia, z którego odebrano połączenie oraz czasowo w bilingach naszego dostawcy usług telefonicznych. Dane osobowe podane w trakcie rozmowy zostaną użyte wyłącznie w celu obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Nie nagrywamy połączeń przychodzących.

Profile w mediach społecznościowych

Prowadzimy profile w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube. W związku z tym możemy przetwarzać dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (np. wiadomości i komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). 

Takie dane przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia Pani/Panu aktywności w tych profilach;
 • statystycznych i analitycznych; 
 • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług.

Udostępnienie danych zawsze opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dostęp do anonimowych danych statystycznych witryny educationUSA.pl oraz profili EducationUSA Poland w mediach społecznościowych ma amerykański Departament Stanu, w tym Ambasada USA w Warszawie oraz Konsulat USA w Krakowie.

Międzynarodowy transfer danych

Zawsze informujemy o zamiarze przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na etapie ich zbierania. Przekazanie Państwa danych poza granice EOG zawsze opiera się na stosownej podstawie prawnej, o której mowa w Rozdziale V RODO, w szczególności na Państwa wyraźnej zgodzie lub standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Czas przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub zakończenia.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli była podstawą do ich przetwarzania. Zwracamy uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 • prawo do zażądania przekazania Państwa danych osobowych do innego administratora;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone, na przykład w sytuacji, w której spełnienie Państwa żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby, lub jeżeli zażądają Państwo usunięcia informacji do zachowania których jesteśmy zobowiązani przez prawo, lub mamy prawnie uzasadniony interes w ich zachowaniu.

W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Administratorem na adres podany w sekcji “Tożsamość i dane kontaktowe administratora”. Co do zasady, mogą Państwo korzystać z przysługujących Państwu praw nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Aktualizacja niniejszej polityki

Co jakiś czas przeglądamy kresowo dokonywać przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzać do niej odpowiednie zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w drodze publikacji zaktualizowanej polityki prywatności na stronie. Zalecamy regularne zaglądanie i sprawdzanie treści niniejszej polityki żeby mieć pewność, że rozumieją Państwo w jaki sposób możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2023.