Egzamin ACT

Większość amerykańskich uczelni wymaga podejścia do testów SAT lub do ACT od kandydatów na studia undergraduate. Są to standardowe testy dla uczniów szkół średnich w USA, można je uznać za odpowiednik polskiej matury.

Organizatorem ACT jest organizacja non-profit o tej samej nazwie. Egzamin trwa 2 godziny 55 minut (3:35 z esejem) i składa się z 4 modułów (języka angielskiego, matematyki, czytania ze zrozumieniem i przedmiotów ścisłych) oraz opcjonalnego eseju. Za każdą z 4 obowiązkowych części można dostać od 1 do 36 punktów. Wyliczany jest również tzw. composite score, który stanowi średnią wszystkich zdobytych punktów.

Język angielski (English)

45 minut
75 pytań
1-36 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi do wyboru) i sprawdza wiedzę z zakresu języka angielskiego objętą programem nauczania w szkole średniej. Zobacz przykładowe pytania.

Matematyka (Math)

60 minut
60 pytań
1-36 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru (5 odpowiedzi) i sprawdza wiedzę i umiejętności matematyczne objęte programem
nauczania w szkole średniej. Zobacz przykładowe pytania.

Czytanie (Reading)

40 minut
35 pytań
1-36 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi) i sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zobacz przykładowe pytania.

Przedmioty ścisłe (Science)

40 minut
35 pytań
1-36 punktów

Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi) i sprawdza umiejętności analizowania i interpretacji danych, logicznego argumentowania i rozwiązywania problemów. Zobacz przykładowe pytania.

Esej (Writing)

40 minut
1 esej
1-12 punktów

Opcjonalny moduł, w ramach którego należy napisać esej na zadany temat. Niektóre uczelnie mogą go wymagać w procesie rekrutacji. Zobacz przykładowy esej.

Gdzie można zdać egzamin ACT?

Obecnie jedyne centrum egzaminacyjne ACT w Polsce znajduje się w Skawinie, ale być może niedługo będzie więcej centrów do wyboru. Listę centrów egzaminacyjnych znajdziesz na tej stronie: https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/registration/test-center-locator.html

Ile kosztuje egzamin ACT?

Podejście do egzaminu ACT w Polsce kosztuje 150 USD bez eseju, 166 USD z opcjonalnym esejem. Cena uwzglednia wysłanie wyników do 4 uczelni. Wysłanie dodatkowych wyników to 13 USD za każdą dodatkową uczelnię. Aktualne ceny sprawdzisz tutaj: https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/registration/fees.html

Kiedy najlepiej podejść do egzaminu ACT?

W Polsce terminy są dostępne kilka razy w roku, na każdy z nich należy zarejestrować się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli zależy ci na bardzo dobrym wyniku, najprawdopodobniej będziesz musiał(a) podejść do egzaminu kilkukrotnie. Możesz zacząć nawet w pierwszej klasie szkoły średniej.

Ponieważ większość uczelni przyjmuje zgłoszenia do końca grudnia, najpóźniej do testów należy podejść we wrześniu lub październiku w klasie maturalnej. Im wcześniej zarejestrujesz się na wybrany termin, tym lepiej – może się zdarzyć, że zabraknie miejsc!

Najbliższe terminy egzaminu ACT znajdziesz tutaj: https://global.act.org/content/global/en/products-and-services/the-act-non-us/registration.html

Ile trzeba czekać na wyniki?

Wyniki otrzymasz elektronicznie w ciągu 2-8 tygodni.

Jaki wynik trzeba osiągnąć?

Każda uczelnia określa własne wymagania. Wiele też zależy od tego, jak twoje wyniki wypadną na tle innych kandydatów. Minimalne progi punktowe dla większości uczelni bez problemu znajdziesz w Internecie.

Statystycznie, dla ACT powyżej 24 punktów (na 36) to dobry wynik, ale na te najbardziej popularne uczelnie często potrzebny jest wynik powyżej 34 punktów z każdej części.

Jeśli twój wynik cię nie satysfakcjonuje – podejdź do egzaminu raz jeszcze. Pamiętaj też, że ACT to tylko jeden z elementów aplikacji.

Scroll to Top