Finansowanie studiów undergraduate

Czy w USA można studiować za darmo? Jakie możliwości dofinansowania są dostępne dla osób z Polski.

Studia w USA są płatne, ale dzięki bardzo dobrze rozwiniętemu systemowi pomocy finansowej zdolni uczniowie z Polski mają szansę na częściowe lub nawet pełne dofinansowanie. Aby nie powstrzymał cię brak funduszy, musisz wszystko dobrze zaplanować i dać sobie wystarczająco dużo czasu na poszukiwania. Im wcześniej zaczniesz planować swój budżet i szukać różnych źródeł finansowania, tym większe masz szanse na uzbieranie pełnej kwoty. Polecamy zacząć nawet na dwa lata przed planowanym wyjazdem do USA.

Finansowanie z uczelni

Jako student międzynarodowy w zdecydowaniej większości możesz liczyć tylko na to, co zaoferuje ci uczelniadlatego szukając uczelni patrz również na jej ofertę stypendialną oraz financial aid.

Wiele uczelni oferuje stypendia lub obniżki czesnego studentom międzynarodowym. Stypendia mogą być za osiągnięcia w nauce (merit based financial aid) lub socjalne (need based financial aid), a ich wysokość może wynosić od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Informacje o pomocy finansowej jaką oferuje uczelnia znajdziesz zawsze na jej stronie internetowej.

Need-based financial aid

Wsparcie finansowe z uczelni na podstawie potrzeb finansowych studenta. Zazwyczaj to obniżka czesnego + gwarancja pracy na kampusie. O need-based financial aid aplikuje się w tym samym czasie, co składa aplikację na studia – zazwyczaj składając osobną aplikację (np. CSS Profile).

Uczelnie need-blind nie biorą pod uwagę twojej sytuacji finansowej rozpatrując aplikację na studia. Dla uczelni need-aware będzie to jeden z czynników branych pod uwagę.

Jeśli uczelnia deklaruje „meet the full demonstrated need”, to znaczy, że jeśli zaakceptuje twoją kandydaturę, przyzna ci pomoc finansową w takiej wysokości, jakiej potrzebujesz (nawet 100%). 

Uczelnie stanowe bardzo rzadko przyznają need-based financial aid studentom międzynarodowym.

Merit-based financial aid

Wsparcie finansowe z uczelni na podstawie osiągnięć studenta. Na pierwszy rok nauki będzie brana pod uwagę średnia ocen z liceum i wyniki egzaminu SAT/ACT, na kolejne lata średnia ze studiów.

Na niektórych uczelniach merit-based financial aid będzie dostępna dopiero od drugiego roku studiów.

W zależności od uczelni, merit-based financial aid może być przyznawana automatycznie, albo na podstawie złożonego wniosku.

Praca na kampusie

Na wizie studenckiej możesz pracować do 20 godzin w tygodniu w trakcie roku akademickiego i do 40 godzin w tygodniu w wakacje i przerwy semestralne. To najczęściej proste prace studenckie, nie wymagające wcześniejszego doświadczenia: praca w kafeterii, oprowadzanie wycieczek po kampusie, asystent w biurze rekrutacji studentów międzynarodowych, praca w bibliotece.

Stawki są typowo studenckie, zarobisz nie więcej niż 500-1000 USD miesięcznie, co powinno wystarczyć na wydatki własne. Im większy kampus uczelni, tym więcej możliwości pracy.

Stypendium sportowe

Wiele uczelni amerykańskich oferuje stypendia sportowe. Niektóre uczelnie pokrywają nawet 100% kosztów studiowania w zamian za reprezentowanie uczelni w zawodach sportowych. Więcej o stypendium sportowym poczytasz tutaj:

Stypendium artystyczne

Masz talent muzyczny, aktorski, malarski? Sprawdź, czy uczelnie, które cię interesują nie oferują stypendiów artystycznych. Informacje znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni albo kontaktując się z International Admissions Office. Na takie stypendium trzeba zazwyczaj oddzielnie zaaplikować i przygotować portfolio.

Diversity scholarships

Stypendium za sam fakt bycia Polakiem? Tak, to możliwe! Uczelnie chcą mieć studentów z jak największej liczby krajów. Żeby ich zachęcić, oferują tzw. diversity scholarships. Nie każda uczelnia je oferuje, a wymagania będą się różnić pomiędzy uczelniami.

Optional Practical Training

Studenci międzynarodowi mogą pracować poza kampusem uczelni w ramach programu stażowego OPT. Czas trwania OPT, w zależności od kierunku studiów, to 12 do nawet 36 miesięcy na każdy etap studiów. Zarobki na OPT zazwyczaj są wyższe niż płaca minimalna, którą zarabia się na kampusie. Zdobywasz też cenne doświadczenie w zawodzie, który chcesz wykonywać po studiach. OPT możesz realizować co roku po 2-3 miesiące w wakacje (kiedy nie ma możliwości pracy na kampusie) lub jednorazowo po zakończeniu studiów.

Inne źródła finansowania

  • Duże, międzynarodowe firmy często mają programy stypendialne lub fundusze, o które można aplikować (Adobe, Google, Microsoft – to tylko kilka przykładów).
  • Warto dowiedzieć się, czy prezydent miasta lub marszałek województwa posiadają fundusze na wsparcie studiów zagranicznych studentów z danego województwa (czasami strony internetowe nie podają tych informacji) oraz śledzić ogłoszenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Jeśli wiesz już, jaki kierunek studiów chcesz studiować, sprawdź strony stowarzyszeń branżowych, zrzeszających specjalistów z tej dziedziny. Znajdziesz tam informacje o dostępnych stypendiach.  

Kredyt studencki

Aby otrzymać kredyt studencki w USA, zazwyczaj wymagane jest poświadczenie żyranta z obywatelstwem amerykańskim. O możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego bez żyranta amerykańskiego dowiesz się na konkretnej uczelni. Zanim zdecydujesz się na kredyt, rozważ wszystkie inne możliwości. Kredyt studencki w USA należy zacząć spłacać od razu po zakończeniu studiów – niezależnie od wysokości dochodów.

Crowdfunding

Crowdfunding to coraz popularniejsza na całym świecie metoda finansowania poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Jest wiele różnych platform, które za opłatą (najczęściej kilka procent od zebranej sumy) ułatwią ci dotarcie do potencjalnych sponsorów i zebranie wpłat. Nie rekomendujemy żadnej konkretnej, polecamy przetestować kilka i wybrać taką, która najbardziej tobie odpowiada.

Wyszukiwarki stypendiów

Więcej w tej kategorii