Finansowanie studiów undergraduate

Czy w USA można studiować za darmo? Jakie możliwości dofinansowania są dostępne dla osób z Polski.

Studia w USA są płatne, ale dzięki bardzo dobrze rozwiniętemu systemowi pomocy finansowej zdolni uczniowie z Polski mają szansę na częściowe lub nawet pełne dofinansowanie. Aby nie powstrzymał cię brak funduszy, musisz wszystko dobrze zaplanować i dać sobie wystarczająco dużo czasu na poszukiwania. Im wcześniej zaczniesz planować swój budżet i szukać różnych źródeł finansowania, tym większe masz szanse na uzbieranie pełnej kwoty. Polecamy zacząć nawet na dwa lata przed planowanym wyjazdem do USA.

Finansowanie z uczelni

Jako student międzynarodowy w zdecydowanej większości możesz liczyć tylko na to, co zaoferuje ci uczelniadlatego szukając uczelni patrz również na jej ofertę stypendialną oraz financial aid.

Wiele uczelni oferuje hojne stypendia lub obniżki czesnego studentom międzynarodowym – warto mieć elastyczne podejście decydując się, do których uczelni będziesz się ubiegać. Pomoc finansowa może być przyznawana na podstawie osiągnięć (merit based financial aid) lub na podstawie potrzeb finansowych (need based financial aid), a jej wysokość może wynosić od kilkuset dolarów do nawet 100% kosztów. Informacje o kosztach studiów oraz pomocy finansowej jaką oferuje uczelnia znajdziesz zawsze na jej stronie internetowej w zakładkach “Cost of attendance” i “Financial aid”. Upewnij się, że oferowane wsparcie jest dostępne również dla studentów zagranicznych.

Need-based financial aid

Need-based financial aid to wsparcie finansowe z uczelni na podstawie potrzeb finansowych. Nie wszystkie uczelnie oferują ten rodzaj wsparcia studentom zagranicznym (na przykład uczelnie stanowe prawie w ogóle). Zazwyczaj to obniżka czesnego + gwarancja pracy na kampusie. O need-based financial aid aplikuje się w tym samym czasie, co składa aplikację na studia – zazwyczaj składając osobną aplikację (np. CSS Profile).

Financial need, czyli twoje zapotrzebowanie finansowe to różnica między pełnym kosztem studiów (cost of attendance) a kwotą, którą uczelnia oszacuje, że twoja rodzina jest w stanie zapłacić (expected family contribution), co nie zawsze jest jednoznaczne z kwotą, jaką twoja rodzina jest skłonna zapłacić.

Need-blind i need-aware

Podejście need-aware oznacza, że uczelnia oceniając twoją aplikację weźmie też pod uwagę twoje zapotrzebowanie finansowe. Nie oznacza to, że jeśli nie masz wystarczających funduszy na studia to automatycznie twoja aplikacja zostanie odrzucona.

Podejście need-blind oznacza, że uczelnia oceniając twoją aplikację w ogóle nie patrzy na to, czy posiadasz potrzebne fundusze na podjęcie nauki.

Zarówno podejście need-blind i need-aware nie gwarantują otrzymania pomocy finansowej w takiej wysokości, jakiej potrzebujesz. Te terminy dotyczą wyłącznie sposobu oceny aplikacji.

Tylko uczelnie, które deklarują „meet the full demonstrated need” gwarantują przyznanie pomocy finansowej w potrzebnej wysokości (nawet 100% kosztów).

Na uczelnie z hojnym need-based financial aid jest bardzo duża konkurencja, dlatego im więcej pomocy finansowej potrzebujesz tym mocniejsza powinna być twoja aplikacja, która wyróżni cię na tle tysięcy innych kandydatów i kandydatek i sprawi, że uczelnia będzie przekonana do zainwestowania właśnie w ciebie.

Merit-based financial aid

Wsparcie finansowe z uczelni na podstawie osiągnięć szkolnych, artystycznych, muzycznych, sportowych zaangażowania społecznego czy aktywności pozaszkolnych. Na pierwszy rok nauki pod uwagę może być brana na przykład średnia ocen ze szkoły średniej, wyniki egzaminu SAT lub ACT, czy napisanie eseju lub listu motywacyjnego.

Na niektórych uczelniach merit-based financial aid będzie dostępna dopiero od drugiego roku studiów, na podstawie średniej ocen z pierwszego roku.

W zależności od uczelni, merit-based financial aid może być przyznawana automatycznie, albo na podstawie złożonego wniosku. Czasami wnioski o poszczególne stypendia składa się wcześniej, niż samą aplikację na studia!

Stypendium sportowe

Wiele uczelni amerykańskich oferuje stypendia sportowe. Niektóre uczelnie pokrywają nawet 100% kosztów studiowania w zamian za reprezentowanie uczelni w zawodach sportowych.

Stypendium artystyczne

Masz talent muzyczny, aktorski, malarski? Sprawdź, czy uczelnie, które cię interesują nie oferują stypendiów artystycznych. Informacje znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni albo kontaktując się z International Admissions Office. Na takie stypendium trzeba zazwyczaj oddzielnie zaaplikować i przygotować portfolio.

Stypendia specjalistyczne


Stypendia specjalistyczne (niche scholarships) są oferowane by zachęcić określone grupy osób do aplikowania, dzięki czemu cele czy potrzeby uczelni są zaspokojone. Mogą być oparte na różnego rodzaju kryteriach, takich jak: płeć, kraj pochodzenia, pochodzenie etniczne, przekonania religijne czy stan zdrowia.

Nie każda uczelnia je oferuje, a wymagania będą się różnić pomiędzy uczelniami, ale tak, jest możliwe otrzymać stypendium za sam fakt bycia osobą z Polski.

Praca na wizie studenckiej

Możliwości zarobkowe dla osób na wizie F-1 są mocno ograniczone. Dopuszczalna jest praca w wymiarze do 20 godzin w tygodniu w trakcie roku akademickiego i do 40 godzin w tygodniu w wakacje i przerwy semestralne, która jest zatwierdzona przez uczelnię.

Praca na kampusie

To najczęściej proste prace studenckie, nie wymagające wcześniejszego doświadczenia: praca w kafeterii, oprowadzanie wycieczek po kampusie, asystent w biurze rekrutacji studentów międzynarodowych, praca w bibliotece.

Stawki są typowo studenckie, zarobisz nie więcej niż 500-1000 USD miesięcznie, co powinno wystarczyć na wydatki własne. Im większy kampus uczelni, tym więcej możliwości pracy. Troszkę lepiej płatne są asystentury (research assistantships, czyli praca badawcza na rzecz uczelni), lecz nie każda uczelnia oferuje je na studiach undergraduate.

Curricular Practical Training

Curricular Practical Training (CPT) to możliwość odbycia płatnego lub bezpłatnego stażu zawodowego w trakcie studiów lub przerw międzysemestralnych. Staż może odbywać się poza kampusem, musi być związany z twoim kierunkiem studiów, a jego długość to maksymalnie 12 miesięcy.

Optional Practical Training

Optional Practical Training (OPT) to możliwość odbycia płatnego lub bezpłatnego stażu zawodowego poza kampusem uczelni. Czas trwania OPT, w zależności od kierunku studiów, to 12 do nawet 36 miesięcy na każdy etap studiów. Zarobki na OPT zazwyczaj są wyższe niż płaca minimalna, którą zarabia się na kampusie. Zdobywasz też cenne doświadczenie w zawodzie, który chcesz wykonywać po studiach. OPT możesz realizować co roku po 2-3 miesiące w wakacje (kiedy nie ma możliwości pracy na kampusie) lub jednorazowo po zakończeniu studiów.

Praca poza kampusem

Za pracę poza kampusem traktuje się każdą pracę zarobkową wykonywaną na terytorium Stanów Zjednoczonych, niezależnie od formy zatrudnienia oraz od tego, w jakim kraju znajduje się siedziba pracodawcy. Generalnie studentom na wizie F-1 zabrania się pracy poza kampusem, o ile nie jest to program stażowy nadzorowany przez uczelnię.

Po pierwszym roku studiów, jeśli twoja sytuacja finansowa drastycznie się zmieni, możesz dostać pozwolenie na pracę poza kampusem w drodze wyjątku (tzw. severe economic hardship).

Mogą być dostępne wyjątki od tej reguły, ale są to bardzo specyficzne sytuacje, które każdorazowo należy konsultować z prawnikami specjalizującymi się w prawie amerykańskim. Jeśli uczelnia lub USCIS przyłapią cię na nielegalnej pracy, konsekwencją może być wydalenie ze studiów z zakazem wjazdu na terytorium USA.

Inne źródła finansowania

  • Duże, międzynarodowe firmy często mają programy stypendialne lub fundusze, o które można aplikować (Adobe, Google, Microsoft – to tylko kilka przykładów).
  • Warto dowiedzieć się, czy prezydent miasta lub marszałek województwa posiadają fundusze na wsparcie studiów zagranicznych studentów z danego województwa (czasami strony internetowe nie podają tych informacji) oraz śledzić ogłoszenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Jeśli wiesz już, jaki kierunek studiów chcesz studiować, sprawdź strony stowarzyszeń branżowych, zrzeszających specjalistów z tej dziedziny. Znajdziesz tam informacje o dostępnych stypendiach.  

Kredyt studencki

Aby otrzymać kredyt studencki w USA, zazwyczaj wymagane jest poświadczenie żyranta z obywatelstwem amerykańskim. O możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego bez żyranta amerykańskiego dowiesz się na konkretnej uczelni. Zanim zdecydujesz się na kredyt, rozważ wszystkie inne możliwości. Kredyt studencki w USA należy zacząć spłacać od razu po zakończeniu studiów – niezależnie od wysokości dochodów.

Crowdfunding

Crowdfunding to coraz popularniejsza na całym świecie metoda finansowania poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Jest wiele różnych platform, które za opłatą (najczęściej kilka procent od zebranej sumy) ułatwią ci dotarcie do potencjalnych sponsorów i zebranie wpłat. Nie rekomendujemy żadnej konkretnej, polecamy przetestować kilka i wybrać taką, która najbardziej tobie odpowiada.

Wyszukiwarki stypendiów

Skorzystaj z wyszukiwarek, żeby rozeznać się, jakie stypendia mogą być dostępne na wybrane uczelnie lub kierunki studiów, oraz czy są jakieś stypendia spoza uczelni, na które się kwalifikujesz.

Related Posts