Facebook Polska Twitter USA YouTube Info na stronie Education USA

Stypendia sportowe

W USA studiuje przeszło 380 tysięcy studentów - sportowców. Około tysiąca uczelni amerykańskich ma ofertę stypendiów dla studentów posiadających uzdolnienia sportowe: w zamian za grę w drużynie akademickiej mogą uzyskać stypendium, które pokryje koszta związane z edukacją.

Jak uzyskać stypendium sportowe ?

Zacznij jak najwcześniej

Zacznij co najmniej 18–24 miesięcy przed spodziewanym rozpoczęciem studiów, zgłaszając 
się do drużyny musisz liczyć się z konkurencją.

Ukończ szkołę średnią

Sprawdź w Academic Guide for International Student-Athletes („Przewodnik dla studentów sportowców zza granicy”) jakie wymagania stawia się odnośnie świadectwa i niezbędnej średniej z ocen (grade point average, GPA).

Znajdź uczelnię

Zapoznaj się z SportListing – listą prowadzoną przez National Collegiate Athletic Association (Narodowym Zrzeszeniem Akademickich Związków Sportowych, NCAA); znajdują się na niej amerykańskie uczelnie biorące udział w programie sportowym. Te, które należą do I Ligi, choć konkurencja jest ogromna – oferują najwięcej stypendiów.

Pamiętaj też, że:

  • stypendia dla sportowców funkcjonują w przypadku większości sponsorowanych dyscyplin w II Lidze NCAA
  • wsparcie finansowe dla studentów-sportowców oferuje też przeszło 350 niewielkich programów sportowych na poziomie college’ów w ramach National Association of Intercollegiate Athletics (Narodowego Międzyuczelnianego Stowarzyszenia Sportu, NAIA)
  • wsparcie dla studentów-sportowców znajdziesz też w blisko 510 college’ach zrzeszonych w National Junior College Athletic Association

Szukając uczelni, kieruj się dyscyplinami studiów. Zacznij od przeszukiwania wg. ogólnych kryteriów, W Internecie funkcjonują witryny pozwalające Ci na ocenę poziomu umiejętności sportowych. Ponadto doradcy EducationUSA mogą Ci pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania łączącego studia z karierą sportową.

Poproś trenera o rekomendacje i kontakty.

Do korespondencji z trenerami dołącz opinię swojego trenera (obecnego lub byłego)

Zarejestruj się w centrum NCAA Eligibility center

(lub dowiedz się o zasady certyfikacji w NAIA i NJCAA). Wypełnij formularz „Student Release Form” dla studentów zza granicy. W przypadku większości studentów zza granicy, Twój status zostanie poddany ocenie po dosłaniu do centrum eligibility center świadectw i zaświadczeń o przebiegu Twoich dotychczasowych studiów. Koszt rejestracji wynosi 85 USD.
a. Niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez NCAA odnośnie „kursów z przedmiotów zasadniczych” (core courses) w szkole średniej”.
b. Termin: nie określono daty, do której musisz się zarejestrować. Musisz jednak uzyskać certyfikat zanim otrzymasz stypendium sportowe i/lub zaczniesz dwiczyć/uczestniczyć w zawodach w barwach jednej ze szkół I lub II Ligi NCAA.

Przystąp do egzaminu SAT lub ACT

(konieczne do uzyskania certyfikatu NCAA; mogą go 
również wymagad instytucje będące członkami NAIA, 
a. I Liga NCAA: zapoznaj się z przewodnikiem dla studentów-sportowców udających się do college’u i z wymaganiami dotyczącymi minimalnych wyników testów.
b. II Liga NCAA: wymaganych jest co najmniej 820 punktów łącznie z części matematycznej i ustnej egzaminu SAT lub wynik co najmniej 68 pkt z egzaminu ACT.
c. Podchodząc do egzaminów ACT i SAT, wyślij swój wynik do eligibility center
Ponadto od większości studenci spoza USA powinni zdad egzamin TOEFL lub IELTS .

Napisz wstępną wersję CV koncentrując się na osiągnięciach sportowych

Na 1 lub 2 stronach powinieneś umieścić konkretne informacje o swoich osiągnięciach i celach, najlepiej w punktach. Nie zapomnij o danych kontaktowych, dacie ukończenia szkoły, planowanym kierunku studiów (tj. przedmiocie wiodącym, major), a także danych szczegółowych, m.in. wynikach testów SAT/ACT (lub planowanych datach przystąpienia do nich), wynikach GPA oraz Twojej pozycji w klasie/grupie.

Napisz list przewodni z opisem osiągnięć akademickich i sportowych, a następnie wyślij go do trenera (head coach) każdej z uczelni, do których składasz podanie

(tu przyda Ci się stworzone wcześniej sportowe CV )

Złóż podanie do jak największej liczby amerykańskich uczelni (college’e, uniwersytety)

Jeśli masz jeszcze pytania związane ze swoja aplikacją, przeczytaj raz jeszcze podstawowe informacje lub skontaktuj się z EducationUSA.

Życzymy szczęścia!

Udział w sportowej reprezentacji uczelni to jedna z najciekawszych przygód jakie czekają Was na kampusach amerykańskich uniwersytetów.

Pamiętaj:

W przypadku I i II Ligi NCAA

  • studenci muszą zarejestrować się w centrum NCAA Eligibility center
  • dostępne są stypendia dla sportowców
  • stypendia mogą obejmować całość bądź część kosztów czesnego i utrzymania na amerykańskim college’u/uniwersytecie

W przypadku III Ligi NCAA

  • każda uczelnia ustala własne normy
  • istnieją jeszcze inne formy stypendiów i wsparcia finansowego dla utalentowanych studentów. Przydatne informacje znajdziesz również pod adresem: www.berecruited.com/international.