Zaproś nas na spotkanie z uczniami

Strona główna / Zaproś nas na spotkanie z uczniami

EducationUSA Poland przy współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz Ambasadą USA zachęca do zapraszania doradców edukacyjnych oraz amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta w Polsce na spotkania z młodzieżą w Państwa szkołach.

Aby zgłosić szkołę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Nie pobieramy żadnych opłat za organizację spotkania. Spotkania możliwe są od października do końca maja. Zgłoszenia rozpatrujemy według kolejności otrzymania.

Kim są stypendysci Fulbrighta?

Co roku do Polski w ramach prestiżowego Programu Fulbrighta przyjeżdża kilkudziesięciu Amerykanów – studentów studiów magisterskich i doktoranckich (U.S. Student Program), świeżo upieczonych absolwentów studiów undergraduate (English Teaching Assistant Program) oraz pracowników naukowych (U.S. Scholar Program). Podczas pobytu w Polsce, który trwa od 3 do 9 miesięcy, realizują w Polsce własne projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne, ale są również otwarci na poznawanie polskiej kultury oraz dzieleniem się kulturą amerykańską.

Z profilami stypendystów z rocznika 2018-19 można zapoznać się na stronie fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci. Są tam również informacje o ich datach pobytu w Polsce.

Tematyka spotkań

Stypendyści Fulbrighta

Stypendyści chętnie opowiedzą o swoich uczelniach w USA, rodzinnych miejscowościach oraz regionach USA, z których pochodzą. Spotkanie może dotyczyć także zagadnień związanych z kulturą amerykańską, jak muzyka, film, sport, literatura czy święta amerykańskie. Pracownicy naukowi i doktoranci mogą przybliżyć uczniom swoje zainteresowania badawcze.

Doradcy edukacyjni

Dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i 1-2 szkoły średniej proponujemy prezentacje o możliwościach wyjazdu do USA na studia, program wymiany uczniowskiej czy kursy językowe. W zależności od potrzeb prezentacja może być ogólna – zapoznawcza lub szczegółowa, skupiona na poszczególnych etapach przygotowania aplikacji na studia (wybór uczelni, dokumenty aplikacyjne, wymagane egzaminy, źródła finansowania studiów w USA).

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje.

Wypełnij fomularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy pojawi się na początku września

Ważne informacje

Po spotkaniu, w ciągu 7 dni, szkoła zobowiązana jest do wypełnienia krótkiej ankiety podsumowującej oraz przesłanie przynajmniej jednego zdjęcia  z wydarzenia.

Zapraszamy do zgłaszania wszystkie szkoły podstawowe i średnie w Polsce. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić tylko przedstawiciel szkoły. Jeśli jesteś uczniem – poproś o pomoc nauczyciela lub wychowawcę. Można zgłaszać się więcej niż jeden raz.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Ze względu na różną dostępność stypendystów Fulbrighta oraz doradców edukacyjnych nie gwarantujemy, że będziemy mogli przyjechać we wskazanym przez Państwa terminie. W takim przypadku wspólnie wybierzemy inny pasujący termin.

Nie pobieramy żadnych opłat za organizację spotkania. Jeśli do Państwa szkoły nie ma dojazdu pociągiem lub autobusem, trzeba będzie odebrać naszego przedstawiciela z najbliższego dworca PKP lub autobusowego.

Większość stypendystów Fulbrighta nie mówi w j. polskim lub zna wyłącznie podstawowe zwroty. Nauczyciel zapraszający stypendystę powinien móc komunikatywnie porozumieć się w j. angielskim. Doradcy EducationUSA mówią w j. polskim.

Telefon

22 10 100 43

Formularz zgłoszeniowy