Władysław Sowul

Having graduated from middle school, Władek split his educational path – he both goes to Konopnicka 1st High School in Suwałki (I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach) and already attends Aerospace Engineering courses in the Faculty of Power and Aeronautical Engineering at the Warsaw University of Technology. Since 2013, he has been a member of the Polish Children’s Fund’s The Especially Gifted Children Support Program. The Program has given him a unique opportunity to participate in numerous scientific camps and workshops during which he has worked in the Polish Academy of Science’s institutes and the laboratories of the leading Polish universities. Recently, he has also started volunteering as a mentor at the Polish Children’s Fund and organizing workshops for younger students. His biggest passion – aerospace engineering – has opened the doors for him at the Warsaw University of Technology. He has been elected the President of the Students Association of Aviation (KNL), and he carries out his construction ideas in a team. The two major projects they are currently working on are: a BiDirectional Airplane (capable of both forward and backward flight – the first prototype was flight-tested) and a Submersible Airplane (which can both fly as well as cruise underwater – a conceptual design has been completed). Besides his scientific interests, Władek enjoys flying a sailplane, skiing (including off-piste), as well as sailing and hiking.

PL 

Władek od końca gimnazjum prowadzi dwie ścieżki edukacyjne – uczy się w I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz uczęszcza na zajęcia kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2013 roku jest podopiecznym Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Pozwoliło mu to uczestniczyć w licznych obozach oraz warsztatach naukowych, podczas których pracował w laboratoriach czołowych polskich uniwersytetów oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Ostatnimi laty zaczął udzielać się w Funduszu również jako wolontariusz, prowadząc zajęcia dla młodszych kolegów. Jego największa pasja, jaką jest inżynieria lotnicza, zaprowadziła go na Politechnikę. Tam, w Kole Naukowym Lotników, którego został Prezesem, realizuje w zespole swoje pomysły konstrukcyjne. Dwa najważniejsze prowadzone przez niego obecnie projekty to Samolot Dwustronny (może latać do przodu oraz do tyłu, oblatany pierwszy prototyp) oraz Samolot Zanurzalny (może latać oraz pływać pod wodą, ukończony projekt koncepcyjny). Oprócz zainteresowań naukowych Władek lata szybowcami, jeździ na nartach, coraz częściej zjeżdżając poza przygotowane trasy, żegluje oraz zdeptuje góry.

Scroll to Top