Weronika Woińska

Weronika Woińska is an enthusiast of self-development, science and leading a conscious lifestyle. In 2018 she won an Academic Scholarship at Akademeia High School in Warsaw, where she studies and develops her passion for Biology, Physics, and Mathematics. In the future, she plans to become a Biomedical Engineer and help people around the world, regardless of their status. Nowadays she works as Youth Development Architect in Girls in Tech Poland Foundation, helping to support the professional development of women in technologies. She also works as one of the Leaders at TACTHUB, helping to develop ideas towards sustainable solutions and promote realization of SDG 2030. The topic of fulfilling one’s potential is very close to her, therefore, she enjoys sharing her knowledge, e.g. she had an opportunity to deliver a speech during European Research and Innovation Days’ discussion panel titled “Investing in Millennials and Gen Z skills and wellbeing” organized by the European. This experience had encouraged her to become one of the main organizers of the “Children’s Rights Conference 2020,” aimed to raise awareness, show possibilities and give inspiration for young people to search for their own voice. In 2018, she was a project manager during CanSat Competition – an international space competition. Working with an amazing team, they all created a research probe, which was sent 3km above the ground level to measure atmospheric properties. She hopes that in the future she will have the chance to reach her full potential and create a solution to matters that today are considered unsolvable. 

PL

Weronika Woińska jest entuzjastką samorozwoju, nauki i prowadzenia świadomego stylu życia. W 2018 roku wygrała stypendium akademickie w liceum Akademeia High School w Warszawie, gdzie obecnie się uczy i rozwija swoją pasję do biologii, fizyki i matematyki. Właśnie z powodu tej pasji w przyszłości planuje zostać inżynierem biomedycznym i pomagać ludziom na całym świecie, niezależnie od ich statusu. Obecnie pracuje jako Architekt Rozwoju Młodzieży w Fundacji Girls in Tech Polska, gdzie wspiera rozwój zawodowy kobiet w zakresie informatyki i technologii. Poza tym pracuje jako jeden z liderów w TACTHUB, rozwijając pomysły w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również promując realizację SDG 2030. Ponadto temat osiągania własnego potencjału jest jej bardzo bliski, dlatego chętnie dzieli się swoją wiedzą, np. podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, organizowanych przez Komisję Europejską, gdzie mówiła podczas panelu dyskusyjnego „Inwestowanie w umiejętności i dobre samopoczucie Millenialsów oraz Generacji Z”. To również zachęciło ją do zostania jednym z głównych organizatorów „Konferencji Praw Dziecka 2020”, która miała na celu zwiększenie świadomości, pokazanie możliwości i inspirowanie młodych ludzi do poszukiwania swojego głosu. W 2018 roku prowadziła drużynę podczas międzynarodowego konkursu kosmicznego CanSat, w ramach którego wspólnie z zespołem stworzyli sondę badawczą, która została wysłana 3 km nad poziomem ziemi w celu zmierzenia właściwości atmosfery. Weronika ma nadzieję, że w przyszłości będzie miała szansę wykorzystać swój pełen potencjał i stworzyć rozwiązanie, które przezwycięży to co jest uznawane za niemożliwe w dzisiejszym świecie.

Scroll to Top