Program ASSIST

Program stypendialny Assist umożliwia zdolnym uczniom z całego świata spędzenie roku szkolnego w amerykańskim liceum. Od momentu powstania w 1968 r. skorzystało z niego niemal 5000 uczniów z 51 krajów. Rocznie przyznawanych jest około 170 stypendiów. W Polsce program jest dostępny od 2011 r. i skorzystało z niego kilkanaście osób.

Kto może wziąć udział w Programie ASSIST?

Aplikować mogą uczniowie 1, 2 lub 3 klasy liceum, w wieku 15-18,5 lat.

Jaki jest koszt udziału w Programie?

Opłata za udział w Programie wynosi około 6950 USD (w to wliczone są już czesne i zakwaterowanie). Dodatkowo uczestnicy muszą samodzielnie pokryć koszty biletów lotniczych, ubezpieczenia medycznego na czas pobytu w USA, kieszonkowego oraz dodatkowych opłat uczelnianych (np. zakup podręczników czy koszt uczestnictwa w wycieczkach). Jest możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na pokrycie części lub nawet całości kosztów.

Jak aplikować do Programu ASSIST?

  1. Zajrzyj na stronę organizatora i zapoznaj się z aktualnymi informacjami.
  2. Przygotuj wymagane dokumenty: poproś szkołę o transkrypty (wykazy ocen za ostatnie lata nauki), napisz esej, poproś nauczycieli o listy rekomendacyjne.
  3. Starannie wypełnij formularz aplikacyjny.
  4. Jeśli pozytywnie przejdziesz pierwszy etap, dostaniesz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
  5. Ostatni etap to podejście do egzaminu językowego ELTiS

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów z Polski znajdziesz tutaj lub w ulotce.

Strona organizatora programu: https://www.assistscholars.org/