Szkolnictwo średnie w USA

Strona główna / Szkolnictwo średnie w USA

High School

Szkoła ponadpodstawowa to tzw. secondary school i uczęszczają do niej dzieci w wieku od 11 do 18 lat. Szkoły ponadpodstawowe najczęściej dzielą się na junior high school (nazywaną też middle school i będącą odpowiednikiem polskiego gimnazjum) oraz high school (w przybliżeniu odpowiednik polskiej szkoły średniej).

Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą zaliczyć listę podstawowych przedmiotów z tzw. core curriculum przypisanych do odpowiednich klas lub semestrów. Lista ta może różnić się pomiędzy różnymi stanami. Najczęściej znajdują się tam takie przedmioty jak: język angielski, matematyka, przedmioty ścisłe, zdrowie, wychowanie fizyczne, nauki społeczne oraz historia USA i WOS, geografia czy historia świata.  Od klasy 9 do 12, te przedmioty stanowią około połowy zajęć. Drugą połowę stanowią przedmioty, które uczniowie mogą wybrać z dostępnej puli electives wedle własnych zainteresowań.

W stosunku do szczególnie uzdolnionych uczniów może zostać zastosowany indywidualny tryb nauczania (tzw. fast track). Mogą również podejść do niektórych przedmiotów (np. matematyka, fizyka, chemia) o poziomie uniwersyteckim (tzw. Advanced Placement – AP), których zaliczenie może zostać uwzględnione przez szkołę wyższą.

Po zaliczeniu dwunastu klas, uczeń kończy szkołę i uzyskuje dyplom ukończenia szkoły, tzw. high school diploma, odpowiednik polskiej matury. Uczniowie z wysokimi wynikami kończą szkołę z wyróżnieniem (with honors). Największym zaszczytem jest zostanie valedictorian, czyli uczniem, który wygłasza pożegnalną przemowę na zakończenie ostatniego roku nauki.