Wymagane dokumenty

Strona główna / Studia undergraduate / Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i forma ich dostarczenia będą się różnić w zależności od uczelni. Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z biurem rekrutacji studentów międzynarodowych lub doradcą EducationUSA. Pamiętaj też, że w centrach EducationUSA możesz bezpłatnie skorzystać z książek i innych materiałów, które pomogą ci napisać zwycięską aplikację.

Większość uczelni korzysta z formularzy elektronicznych, np. Common Application, ale mogą trafić się takie, gdzie formularz trzeba będzie wysłać pocztą albo faksem.

W Common Application co roku jest kilka tematów do wyboru, na które trzeba napisać krótki esej. Napisanie dobrego eseju zabierze ci sporo czasu, nawet kilka tygodni. Powinien być ciekawy, bez lania wody, bezbłędnie napisany, z wyraźnie określoną strukturą i dopracowany stylistycznie. Możesz poprosić nauczyciela o pomoc, ale tylko przy sprawdzeniu literówek. Pamiętaj, że to musi być twoja samodzielna praca.

Niezależnie od tego, czy planujesz ubiegać się o stypendium, czy nie, uczelnia poprosi cię o takie informacje jak zarobki rodziców, oszczędności czy liczba osób w gospodarstwie domowym.

Dokument w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno w szkole jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych sobie celów. Pokaż, w jaki sposób to właśnie ty jesteś kandydatem, który świetnie wpisuje się w profil uczelni. Wyjaśnij, jak ta konkretna uczelnia najlepiej pomoże ci w zrealizowaniu twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Formularz, który wypełnia pedagog szkolny, wychowawca lub dyrektor. Podaje się tam informacje na temat szkoły, takie jak stosowana skala ocen i liczba uczniów, a także to, jak wypadasz na tle innych uczniów z klasy, czy aktywnie uczestniczysz w zajęciach, jak sobie radzisz z pracą w grupie, i czy zdaniem twojego nauczyciela poradzisz sobie na studiach.

Uczelnia będzie wymagać od jednego do trzech listów rekomendacyjnych. Taki list może napisać każdy, kto Cię dobrze zna: nauczyciel lub dyrektor szkoły, opiekun zajęć pozalekcyjnych, trener sportu, który uprawiasz, a nawet rodzic czy rodzeństwo. Pamiętaj, że w USA osoby rekomendujące zawsze wypowiadają się o kandydatach bardzo entuzjastycznie, podkreślając ich pozytywne cechy i osiągniecia. Warto więc, abyś prosząc o napisanie rekomendacji wytłumaczył, jak powinna ona wyglądać, przedstawiając kilka przykładowych listów.

Niektórym uczelniom wystarczą przetłumaczone na język angielski świadectwa za ostatnie cztery lata nauki (szkoła średnia w USA trwa 4 lata, czyli jeśli uczysz się w liceum, pod uwagę będą brane też twoje oceny z ostatniej klasy gimnazjum), niektóre będą wymagały oddzielnego dokumentu wysłanego bezpośrednio przez twoją szkołę.

TOEFL i IELTS to dwa główne egzaminy potwierdzające znajomość języka angielskiego uznawane przez amerykańskie uczelnie. Jeśli uczęszczasz do anglojęzycznej szkoły średniej lub angielski to twój język ojczysty, uczelnia może zwolnić cię z tego wymogu.

SAT, Sat Subject Tests i ACT są to testy sprawdzające wiedzę ze szkoły średniej i umiejętności niezbędne na studiach, takie jak czytanie ze zrozumieniem czy analizowanie danych.

Działalność pozaszkolna, uczestnictwo w klubach zainteresowań czy wolontariat są ważnym elementem aplikacji i świetnym sposobem, aby wyróżnić swoją kandydaturę na tle setek innych. Uczelnie poszukują uczniów z pasją, którzy chcą zmieniać na lepsze otaczający ich świat. Zanim jednak zapiszesz się na sto różnych zajęć – pamiętaj, że liczy się jakość, a nie ilość.