Studia prawnicze w USA

Strona główna / Studia prawnicze w USA

Studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych są dostępne na poziomie studiów graduate. Aby je rozpocząć należy najpierw ukończyć studia undergraduate z tytułem Bachelor. Kandydaci na studia prawnicze, muszą uzyskać wysoką średnią na studiach licencjackich, zdobyć świetny wynik z egzaminu LSAT, przedstawić fenomenalne rekomendacje oraz udokumentować doświadczenie w zajęciach pozalekcyjnych.

Studia prawnicze, które prowadzą do uzyskania tytułu JD (Juris Doctor) trwają trzy lata. Ich program przygotowuje studentów do wykonywania zawodu prawnika na terenie Stanów Zjednoczonych. Absolwenci tego kierunku, aby móc przystąpić do praktyki, muszą podejść do stanowego egzaminu Bar. Program ten nie jest rekomendowany dla zagranicznych studentów, którzy nie planują pozostać na terenie USA.

Najlepszym programem prawniczym dla studentów zagranicznych jest LL.M (Latin Legum Magister – Master of Laws). Jest to roczny program, na który aplikować mogą absolwenci studiów prawniczych (np. po ukończeniu magisterskich studiów prawniczych w Polsce). Programy LL.M. oferowane są w różnych specjalizacjach, mają charakter komparatystyczny i oferują wprowadzenie do amerykańskiego systemu prawnego. W wielu stanach, ukończenie programu LL.M. umożliwia zagranicznym studentom podejście do egzaminu Bar.