Wymagane dokumenty

Strona główna / Studia graduate / Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty i forma ich dostarczenia będą się różnić w zależności od wybranego programu i uczelni, dlatego kieruj się wyłącznie informacjami z oficjalnej strony programu lub uzyskanymi bezpośrednio w biurze rekrutacji.

Formularz aplikacyjny

Większość uczelni korzysta z formularzy elektronicznych, do których dostęp znajdziesz na oficjalnych stronach uniwersytetów, ale mogą trafić się również takie, gdzie formularz trzeba będzie wysłać pocztą lub faksem.

Formularz finansowy

Niezależnie od tego, czy planujesz ubiegać się o stypendium, czy nie, uczelnia poprosi cię o informacje na temat środków finansowych, które posiadasz i które możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów studiów.

CV

Amerykańskie CV różni się od polskiego. Złe wrażenie robi umieszczanie informacji osobistych takich jak data urodzenia, płeć czy stan cywilny. Standardowo nie umieszcza się też zdjęcia. Najlepiej skorzystać z szablonu udostępnionego przez uczelnię.

Personal statement

Personal statement to list motywacyjny, w którym przekonujesz komisję rekrutacyjną, dlaczego powinna przyjąć właśnie ciebie. Na podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia, zarówno na uczelni jak i poza nią, powinieneś zaprezentować, jak konsekwentnie dążysz do wyznaczonych sobie celów. Uzasadnij, w jaki sposób to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem. Wyjaśnij, jak ta konkretna uczelnia i program studiów pomogą ci w zrealizowaniu Twoich planów, zarówno naukowych, jak i życiowych.

Research objective

Dokument wymagany w przypadku studiów doktoranckich, w którym opisujesz swoje plany naukowe i zagadnienia badawcze, którymi chciałbyś się zająć w trakcie studiów. To miejsce, żeby pokazać, że dokładnie sprawdziłeś, czym zajmuje się instytucja, do której aplikujesz i potrafisz umotywować, z którymi profesorami chciałbyś współpracować, i jaką wartość dodaną możesz wnieść do zespołu badawczego. To jeden z ważniejszych elementów aplikacji, poszukaj więc literatury, która pomoże Ci w jego przygotowaniu. Poproś kogoś kto dobrze zna język angielski, aby sprawdził nie tylko poprawność tekstu pod względem językowym, ale też merytorycznym.

Transkrypty

Transcripts of records, czyli wykaz ocen z dotychczasowego toku studiów, również z kierunków, które już ukończyłeś. W przypadku kierunków już ukończonych wystarczy suplement do dyplomu w j. angielskim. Jeżeli nadal studiujesz, poproś uczelnię o wystawienie oficjalnego dokumentu z wykazem wszystkich realizowanych przedmiotów wraz z ocenami oraz stosowaną skalą ocen. Warto zapytać amerykańską uczelnię czy ma określony szablon, według którego należy przygotować transkrypt i w jaki sposób ma zostać dostarczony.

Listy rekomendacyjne

Uczelnia będzie wymagać od jednego do trzech listów rekomendacyjnych. Taki list może napisać każdy, kto cię dobrze zna: wykładowca, promotor Twojej pracy dyplomowej, pracodawca, opiekun koła naukowego. Pamiętaj, że w USA osoby rekomendujące zawsze wypowiadają się o kandydatach bardzo entuzjastycznie, podkreślając ich pozytywne cechy i osiągnięcia. Warto więc, abyś prosząc o napisanie rekomendacji wytłumaczył, jak powinna ona wyglądać, przedstawiając kilka przykładowych listów.

Wyniki egzaminu GRE

Większość programów graduate (z wyłączeniem professional studies na które obowiązują odrębne egzaminy), będzie wymagała podejścia do egzaminu GRE (Graduate Record Examination).

Wyniki egzaminu językowego

Jednym z podstawowych wymagań wobec studentów międzynarodowych jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem. Dwa najczęściej uznawane testy to TOEFL i IELTS Academic.

Inne dokumenty

Uczelnia może wymagać złożenia dodatkowych dokumentów, np. dłuższej wypowiedzi pisemnej (Writing Sample), portfolio, dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.