Finansowanie studiów graduate

Po przyjęciu na studia, chcąc uzyskać wizę studencką, musisz udowodnić, że posiadasz wystarczające środki w formie subsydiów, stypendiów, pożyczek i oszczędności własnych do opłacenia kursów i utrzymania się podczas studiów. Zanim zdecydujesz się na studia w Stanach Zjednoczonych, zaplanuj budżet i zastanów się jak znaleźć środki na pokrycie kosztów związanych następującymi wydatkami: aplikowaniem na uniwersytet, opłatą czesnego, mieszkaniem i utrzymaniem, ubezpieczeniem, zakupem podręczników.

Rodzaje finansowania udzielane przez uniwersytety na studia II stopnia to:

 • Stypendia na pokrycie czesnego przyznawane przez szkoły na podstawie osiągnięć i oceny ogólnej studenta. Uczelnie zazwyczaj same wybierają stypendystów, zdarza się jednak, że kandydaci są proszeni o złożenie odpowiedniej aplikacji (sprawdź tę informację na stronie uczelni!).
 • Asystentury związane z prowadzeniem badań naukowych (Research Assistantship). Profesorowie prowadzący badania naukowe na uczelniach zatrudniają wielu studentów studiów II stopnia na stanowiskach asystentów. Dzięki asystenturze student zostaje zwolniony z opłaty za studia a dodatkowo otrzymuje miesięczne stypendium na pokrycie wydatków bieżących.
 • Asystentury w dydaktyce (Teaching Assistantship). Profesorowie prowadzący zajęcia na studiach I stopnia wybierają asystentów spośród studentów II stopnia do pomocy w prowadzeniu konwersatoriów, ćwiczeń, kierowaniu laboratoriami, ocenianiu prac itp. Pomoc finansowa, podobnie jak w przypadku Research Assistantship gwarantuje zwolnienie z opłaty za studia oraz miesięczne stypendium pełne lub częściowe na pokrycie wydatków bieżących. Niekiedy zdarza się, że studenci otrzymują asystentury w dydaktyce na innym wydziale. Na przykład student studiów podyplomowych na kierunku inżynieryjnym może zostać asystentem na matematyce, a student studiów podyplomowych na kierunku humanistycznym może otrzymać stypendium w katedrze swojego ojczystego języka.
 • Asystentury dla studentów podyplomowych (Graduate Assistantship). Zdarza się, że niektóre wydziały zatrudniają asystentów w administracji, bibliotece, konserwacji sieci komputerowych itp. Zatrudnienie tego typu pozwala na pokrycie części kosztów studiów.
 • Praca na terenie kampusu: Prawo amerykańskie zezwala studentom wjeżdżających do USA a wizie F-1 lub J-1 na pracę na terenie kampusu, jeśli nie przekracza ona 20 godzin w tygodniu. W tych ramach dostępnych jest wiele prac biurowych, administracyjnych oraz IT. Praca tego typu nie wystarczy na pokrycie czesnego, ale może być dodatkiem na książki, ubrania oraz potrzeby własne.
 • Staże poza kampusem zapewniają praktyczne doświadczenie. Należy jednak pamiętać, że potrzebne jest oficjalne pozwolenie na pracę. W zdobyciu zatrudnienia poza uczelnią pomagają Biura ds. Studentów Zagranicznych.

Jak dostać się na studia graduate z pełnym finansowaniem?

 • Wybierz wydziały zatrudniające profesorów zainteresowanych badaniami, które prowadzisz.
 • Dowiedz się jak napisać dobry list motywacyjny.
 • Składaj aplikacje do programów oferujących najwyższe finansowanie.
 • Przygotuj się na opłacenie I semestru, w trakcie którego możesz pokazać uczelni, że finansowanie twoich studiów jest dobrym pomysłem.
 • Asystentury są w rękach profesorów: skontaktuj się z nimi i wykaż się wartościowym doświadczeniem, które może stać się twoim przyczynkiem do ich pracy.
 • Aplikuj na uniwersytety, które uważasz za interesujące.
 • Zacznij planować na co najmniej 12 – 18 miesięcy przed datą rozpoczęcia, chcąc zacząć studia w sierpniu, prześlij wypełnione wnioski do końca grudnia poprzedniego roku.
 • Pamiętaj, że uczelnie przyznają najwięcej grantów osobom z najlepszymi wynikami z egzaminów GRE/GMAT i TOEFL/IELTS, które przedstawiły się dobrze w listach motywacyjnych, zadbały o jak najlepsze rekomendacje oraz wysłały profesjonalnie napisane aplikacje.

Nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie? Coś jest niezrozumiałe? Daj nam znać, uzupełnimy informacje!

Scroll to Top