Aplikowanie na studia graduate

Proces aplikowania na uczelnię amerykańską jest bardziej rozłożony w czasie niż rekrutacja na studia wyższe w Polsce. Poniżej znajdziesz orientacyjny kalendarz dla osoby aplikującej na semestr jesienny wraz z informacją o najczęściej wymaganych dokumentach. Pamiętaj aby wymogi aplikacyjne i terminy składania podań sprawdzić na stronach konkretnych programów i uczelni.

18-12 miesięcy wcześniej

18-12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów

Zapoznaj się z informacjami na stronie educationusa.pl oraz educationusa.state.gov

Wybierz 3-9 programów studiów. Dowiedz się, jakie są terminy składania podań na wybranych uczelniach i zapoznaj się materiałami aplikacyjnymi i finansowymi dostępnymi online.

Zarejestruj się i zacznij przygotowania do wymaganych egzaminów.

Zacznij planować, jak sfinansujesz naukę

18-12 miesięcy wcześniej
Wrzesień-październik

Wrzesień-październik

Poproś wybrane przez Ciebie osoby o napisanie listu rekomendacyjnego. Dostarcz przydatne materiały referencyjne (np. CV). Zwróć uwagę na wymogi uczelni dot. formy i sposobu przesłania rekomendacji.

Poproś swoją uczelnię w Polsce o przygotowanie oficjalnego wykazu ocen, tzw. transcripts, ze studiów licencjackich i/lub magisterskich. Zwróć uwagę na wymogi uczelni w USA dot. sposobu ich dostarczenia.

Przystąp do wymaganych testów standaryzowanych. Podejdź do nich odpowiednio wcześnie, aby w razie konieczności poprawić wynik.

Przygotuj list motywacyjny (personal statement) oraz, jeśli jest wymagany, opis planów badawczych (research objective). Kluczowy jest tu tzw. right fit – jak wybrany program wpisuje się w Twoje plany naukowe i zawodowe oraz co Ty do niego wniesiesz. Poproś profesorów i znajomych o konstruktywne uwagi.

W przypadku studiów doktoranckich nawiąż kontakt z potencjalnym opiekunem naukowym, informując o swoim zainteresowaniu prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi.

Przygotuj inne wymagane dokumenty, np. résumé, przykłady twoich prac pisemnych, czy portfolio.

Wrzesień-październik
Listopad-grudzień

Listopad-grudzień

Wypełnij i skompletuj wszystkie wymagane przez uczelnię dokumenty aplikacyjne oraz finansowe.

Upewnij się, że żaden z elementów aplikacji nie zawiera błędów językowych czy literówek.

Zrób kopię dokumentów i złóż aplikację w wymaganym terminie

Upewnij się, że listy rekomendacyjne oraz wykazy ocen zostały wysłane.

Listopad-grudzień
Styczeń-luty

Styczeń-luty

Skontaktuj się z uczelnią i upewnij, że Twoja aplikacja dotarła.

Uczelnie mogą poprosić o dodatkowe informacje, ponowne wysłanie niektórych dokumentów lub udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Styczeń-luty
Marzec-kwiecień

Marzec-kwiecień

W marcu zaczniesz otrzymywać oferty z uczelni. Zaakceptuj tylko jedną i poinformuj pozostałe uczelnie o swojej decyzji.

Marzec-kwiecień

Nie znalazłeś(aś) odpowiedzi na swoje pytanie? Coś jest niezrozumiałe? Daj nam znać, uzupełnimy informacje!

Scroll to Top