Staże i praktyki studenckie

Strona główna / Staże i praktyki studenckie

Jeżeli studiujesz w USA, te informacje ciebie nie dotyczą! Ta strona zawiera informacje dla osób, które studiują lub studiowały w Polsce.

Staże i praktyki studenckie przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w amerykańskich instytucjach już w wybranym przez siebie zawodzie. Nie może być to praca, która nie wymaga żadnych kwalifikacji (unskilled or casual labor positions), jak sprzedawca w sklepie czy sprzątaczka. Na najlepsze staże bardzo ciężko się dostać, bo konkurencja jest ogromna. Dla osób bez znaczących osiągnięć lub doświadczenia zawodowego polecamy zacząć od programów Summer Work Travel albo Au-Pair.

Kto może wyjechać na staż albo praktykę studencką do USA?

Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwenci, ale tylko do 12 miesięcy od zakończenia studiów.

Na jakiej wizie wyjeżdża się na staż lub praktykę studencką?

Prawie zawsze jest to wiza J-1.

Ile czasu może trwać staż lub praktyka studencka w USA?

Taki staż trwa zazwyczaj od kilku tygodni do maksymalnie 12 miesięcy.

Co trzeba zrobić, żeby wyjechać?

  • Zacznij co najmniej na kilka miesięcy przed planowaną datą wyjazdu. Przygotuj „amerykańskie” CV i list motywacyjny.
  • Znajdź i skontaktuj się z instytucją, w której chciałbyś odbyć staż. Wiele dużych, amerykańskich instytucji ma stałe oferty staży i praktyk otwartych dla młodych ludzi z zagranicy, np. Microsoft, Google, GE, Boeing.
  • Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy może wydać tylko jedna ze zweryfikowanych instytucji (tzw. designated sponsors). Ich listę znajdziesz na stronie wizy J-1. Koszt wystawienia dokumentów może być różny w zależności od instytucji, część z nich dodatkowo pomaga także w znalezieniu pracodawcy i załatwieniu formalności związanych z wyjazdem (zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczne itp.).
  • Po otrzymaniu dokumentu DS-2019 i ustaleniu wszystkich szczegółów z pracodawcą złóż wniosek o wizę.

POLSKO-AMERYKAŃSKA INICJATYWA STAŻOWA

Polish-American Internship Initiative (Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa) to prestiżowy program praktyk letnich, w ramach którego wyróżniający się polscy studenci odbywają wakacyjne staże w wiodących amerykańskich korporacjach.

Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Dzięki stażom PAII studenci mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz  „Projektor – Wolontariat Studencki”.

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce, wspierane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże. Od 2011 roku, w pięciu edycjach PAII, 79 polskich studentów odbyło staże w amerykańskich firmach i zyskało bezcenne doświadczenie zawodowe.

Więcej informacji

http://www.paii.pl/

 

 

STAŻE W INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION

Institute of International Education to instytucja edukacyjna blisko współpracująca z amerykańskim departamentem stanu. Jednym z jej zadań jest administrowanie ponad 200 programami wymiany naukowej i kulturowej między USA a innymi krajami, w tym prestiżowym Programem Fulbrighta. Program stażowy IIE GET skierowany jest do zdolnych studentów, doktorantów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe w prestiżowych amerykańskich instytucjach.

Więcej informacji

http://www.iieget.org/get-internship-and-training-programs/

 

STAŻE W KONGRESIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) umożliwia polskim studentom (również studiującym na zagranicznych uczelniach) odbycie wakacyjnego stażu (6-8 tygodni) w jednym z biur Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Udział w stażu jest bezpłatny, ale nie pokrywa kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów związanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

Więcej informacji

http://transatlanticforum.org/internships/