Program Summer Work Travel

W programie mogą uczestniczyć studenci szkół wyższych oraz szkół policealnych (w przypadku kandydatów realizujących dwuletni programu kształcenia student powinien ukończyć pierwszy rok nauki). Wszyscy uczestnicy muszą wykazywać się dobrą znajomość języka angielskiego. Istnieją również pewne ograniczenia dotyczące rodzaju wykonywanej  pracy  (nie może to być na przykład praca jako członek załogi statku, czy też praca w służbie zdrowia wymagająca kontaktu z pacjentem itp).

Jak wziąć udział w programie

Studenci biorący udział programie zazwyczaj korzystają z usług agencji pośrednictwa, które są przedstawicielami amerykańskich instytucji upoważnionych przez Departament Stanu do wysyłania studentów za granicę w ramach SWT oraz zatrudniania ich w wybranych sektorach gospodarki. Opłaty pobierane przez agencje mogą się znacznie róznić. Chociaż większość studentów korzysta z pośrednictwa polskich firm, dopuszcza się również możliwość korzystania z zagranicznych biur pośrednictwa pracy.

Podstawowy pakiet usług oferowany przez akredytowane biura składa się z następujących elementów:

  • przygotowanie niezbędnych dokumentów dla władz amerykańskich
  • pomoc w znalezieniu pracodawcy oraz miejsca zamieszkania w USA
  • umówienie spotkania z konsulem
  • zapewnienie ubezpieczenia w czasie podróży oraz pomoc na terenie Stanów  Zjednoczonych w razie nagłych przypadków.

Uczestnik programu – bez względu na to czy korzysta z usług biura pośrednictwa,  czy nie – po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych musi zarejestrować się w systemie SEVIS i uzyskać numer amerykańskiego ubezpieczenia społecznego (Social Security). Rejestracji w systemie SEVIS można dokonać w formie elektronicznej, natomiast aby otrzymać numer Social Security student musi zarejestrować się osobiście w oddziale Social Security Administration. Po zakończeniu kontraktu uczestnik programu, przed powrotem do kraju,  ma dodatkowo 30 dni na podróżowanie  i zwiedzanie terytorium Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji

j1visa.state.gov/programs/summer-work-travel

Related Posts