Program Fulbrighta

Program Fulbrighta oferuje stypendia na studia graduate oraz dla doktorantów i osób z doktoratem na realizację projektów badawczych w USA.

Program Fulbrighta to prestiżowy program wymiany akademickiej amerykańskiego Departamentu Stanu. Polscy studenci i doktoranci mają możliwość otrzymania stypendium na wyjazd do USA w ramach programów:

Fulbright Graduate Student Award

Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA. Stypendium w wysokości do 47 000 USD przyznawane jest na pierwszy rok studiów, z możliwością przedłużenia na drugi rok. Stypendium może obejmować również bilet lotniczy, wizę, ubezpieczenie medyczne oraz możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach organizowanych specjalnie dla stypendystów Programu.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych, prawniczych oraz programu MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Nabór do programu Fulbright Graduate Student Award uruchamiany jest co roku w lutym i trwa do końca kwietnia. Wniosek o stypendium Fulbrighta składa się jeszcze przed złożeniem aplikacji na studia w USA!

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to program dla doktorantów z polskich uczelni, którzy chcieliby zrealizować projekt badawczy w USA. Projekt może trwać od 4 do 10 miesięcy i może być zrealizowany w uczelni amerykańskiej, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA. Udział w programie obejmuje stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i realizacji badań, bilet lotniczy, wizę, ubezpieczenie medyczne oraz możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach organizowanych specjalnie dla stypendystów Programu.

Nabór do programu Fulbright Junior Research Award uruchamiany jest co roku w lutym i trwa do końca maja. Wniosek należy złożyć na rok przed planowaną datą wyjazdu.

Więcej informacji:

Related Posts