Nicole Gruszka

Nicole is first generation Polish-American originally from Brooklyn, New York. She is currently a Fulbright student researcher studying contemporary practices of exorcism throughout Poland. Nicole graduated from Earlham College in Richmond, Indiana in 2019, after earning an honors degree in political science and peace studies. During her time at Earlham, she completed two senior theses, worked as a teaching assistant, and led several group research projects. Her research interests include the Polish diaspora, post-communism, Catholicism, feminist political economy, and 20th century critical theory.

As a Fulbright fellow in Poland, Nicole is doing her research at Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw and Nicolaus Copernicus University, Institute of Sociology, Toruń. Her project title is: “Examining the Social Functions of Contemporary Exorcism in Rural Poland”.

PL

Nicole jest Amerykanką o polskich korzeniach. Pochodzi z Brooklynu w Nowym Jorku. Obecnie przebywa w Polsce na stypendium Fulbrighta, w ramach którego prowadzi badania nad współczesnymi praktykami egzorcystycznymi w Polsce. W 2019 r. Nicole ukończyła z wyróżnieniem studia z nauk politycznych i pokojowych na Earlham College w Richmond, Indiana. W trakcie studiów napisała dwie prace magisterskie, pracowała jako asystentka wykładowcy i prowadziła kilka zespołów projektowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują polską diasporę, postkomunizm, katolicyzm, feministyczną ekonomię polityczną i 20.wieczną teorię krytyczną.

W ramach stypendium Fulbrighta Nicole prowadzi badania w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł jej projektu to: “Examining the Social Functions of Contemporary Exorcism in Rural Poland”.

Scroll to Top