Natalia Woreta

I am a second-year student in High School of Łódź University of Technology. I attend an extended mathematics, physics and English program. My academic interests include mathematics and learning foreign languages such as Spanish, German, Russian and English.

I have attended a NASA course in summer of 2018 during which I examined planarian flatworms and the impact of microgravity on their regeneration skills and my team and I won the opportunity to send our experiment to space. Apart from studying foreign languages my great passion is neurobiology and psychology, especially research on the dark side of the human’s nature. I am sociable and I also greatly enjoy getting to know people from diverse cultures, which I had the opportunity to do during various English summer courses in the UK I have taken part in over the school breaks. Due to that experience I find myself comfortable in a multicultural environment. In my spare time I relax by exercising and swimming but my favorite sport has always been skiing. I have attended multiple skiing competitions and was a runner up several times. My dream that is yet to be fulfilled is to train krav maga, which I have only experimented with during a three-month course so far. I find myself to be persistent, ambitious, able to work under pressure and above all willing to take on any challenges. It is the reason why I have always been interested in studying abroad or overseas.

PL

Jestem uczennicą drugiej klasy liceum Politechniki Łódzkiej, w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-angielskim. Moimi zainteresowaniami są matematyka i języki obce takie jak: angielski, niemiecki, hiszpański i rosyjski. Latem 2018 roku brałam udział w kursie NASA, podczas którego badałam wpływ mikrograwitacji na zdolności regeneracyjne planarii. Mój zespół wygrał, a nasz eksperyment będzie kontynuowany w przestrzeni kosmicznej. Poza nauką języków obcych moją wielką pasją jest neurobiologia oraz psychologia, a w szczególności badania na temat ciemnej strony ludzkiej osobowości. Jestem  towarzyska i lubię poznawać ludzi z różnych kultur, co było bardzo przydatne podczas kursów językowych w Anglii, w których wielokrotnie brałam udział w trakcie wakacji. Dzięki temu doświadczeniu czuję się komfortowo w wielokulturowym środowisku. W czasie wolnym relaksuję się ćwicząc, pływając, ale moim ulubionym sportem jest narciarstwo. Brałam udział w wielu zawodach narciarskich, gdzie parę razy zajęłam drugie miejsce. Moim niespełnionym jeszcze marzeniem jest nauka krav magi, z którą na razie miałam styczność tylko podczas trzymiesięcznego kursu.

Uważam się za osobę wytrwałą, zmotywowaną, potrafiącą pracować pod presją czasu, lecz przede wszystkim skłonną podejmować wyzwania. Dlatego właśnie zawsze interesowały mnie studia za granicą.

Scroll to Top