Natalia Ochman

Natalia recently graduated from the University of Maryland with a degree in Bioengineering. She was a recipient of the Presidential Scholarship, Do Good Graduate Award, Tom Collins Leadership Award, and Outstanding Student Employee Award. At the end of her freshman year, she started an educational nonprofit called Foundational Learning and Mentorship Experience (FLAME). FLAME is centered on continuing science education for underprivileged students in the nearby community. Through hands on experimentation, elementary and middle school students learn complex scientific topics such as astronomy, computer science, and biology.

Though Natalia has a passion for teaching, her future lies within medicine. Natalia is a volunteer Emergency Medical Technician (EMT) and Field Training Officer in Prince George’s County, Maryland for the last 2.5 years. She serves her community on the ambulance and trains future Emergency Medical Technicians. She also plans recruitment events and schedules ride alongs for prospective members.

Her medical experience has taken her world-wide, and she has spent time in Poland and Nepal. She interned at the Budzik Coma Facility in Warsaw, Poland where she worked on EEG technology mindBEAGLE in order to quantify conscious reactions in coma patients. Natalia’s research has influenced physical therapy and pharmaceutical decisions for her patients and ultimately improved their outcomes. She also interned in the General Surgery and Organ Transplantation unit at Pomnik Children’s Hospital where she assisted with surgeries ranging from hernia repairs to liver transplants. In Nepal, she worked in the Emergency Room and assisted with ambulance/helicopter operations in the Himalayan Mountains in Kathmandu, Nepal.

Right now Natalia is a Fulbright fellow (English Teaching Assistant) at the Institute of Biology of the University of Białystok, Poland. Once she completes her Fulbright Scholarship in June 2020, she plans on attending medical school in order to pursue trauma surgery and bridge the gap between engineering and medicine.

EN

Natalia skończyła studia z bioinżynierii na University of Maryland. Była laureatką stypendium Presidential Scholarship oraz nagród Do Good Graduate Award, Tom Collins Leadership Award i Outstanding Student Employee Award. Pod koniec pierwszego roku studiów założyła organizację nonprofit o działalności edukacyjnej pod nazwą Foundational Learning and Mentorship Experience (FLAME). Działalność FLAME skupia się na tym, aby uczniowie z lokalnych środowisk nieuprzywilejowanych mieli nadal kontakt z nauką. Dzięki praktycznym eksperymentom uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów zapoznają się z kompleksowymi naukowymi zagadnieniami z zakresu astronomii, informatyki i biologii.

Pomimo pasji do nauczania, swoją przyszłość Natalia wiąże z medycyną. Od 2,5 lat jest wolontariuszką w pogotowiu Prince George’s County w stanie Maryland jako ratownik medyczny i szkoleniowiec. Udziela się społecznie nie tylko w pogotowiu oraz szkoląc przyszłych ratowników medycznych, ale również organizując ich rekrutację i próbne wyjazdy karetkami.

Dzięki swojemu doświadczeniu medycznemu podróżowała po całym świecie, była również w Polsce i Nepalu. W Polsce była na stażu w Fundacji Budzik w Warszawie, gdzie pracowała nad  wykorzystaniem technologii EEG mindBEAGLE do obliczeń świadomych reakcji u pacjentów w śpiączce. Jej badania miały wpływ na fizjoterapię i leczenie farmakologiczne pacjentów, prowadząc do lepszych wyników. Odbyła też staż na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie asystowała w trakcie operacji od operacji przepuklin po transplantacje wątroby. W Nepalu pracowała na pogotowiu i asystowała podczas akcji z udziałem karetek i helikopterów ratunkowych w Himalajach w Kathmandu.

Obecnie Natalia jest na stypendium Fulbrighta (jako English Teaching Assistant) w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Po ukończeniu stypendium w czewcu 2020 r. planuje rozpocząć studia medyczne. Chce specjalizować się w chirurgii urazowej i wykorzystaniu inżynierii w medycynie.

Scroll to Top