Michał Pisarek

Michal was born in Warsaw, Poland, however, grew up in New York City where he attended Hunter College High School. Despite moving to the US at a young age, Michal was able to maintain close ties with his roots by attending Polish supplementary school every Saturday, frequently visiting family back in Poland, as well as speaking Polish at home. He also recently completed a two week long Presidential Internship Program during which he spent two weeks in Poland meeting with notable figures such as the Polish president and Marshal of the Senate.

Upon graduating from high school, Michal attended Cornell University where he got a degree in Operations Research & Information Engineering. During his first two summers in college, Michal held an internship at a healthcare e-commerce company where he worked in a data analytics role on the firm’s merchandising team. After his penultimate year of studies, Michal took on an internship with Ernst & Young where he worked as a mergers and acquisitions consultant. The internship materialized into a full-time offer and Michal now lives and works in New York City.

PL

Michał urodził się w Warszawie, ale dorastał w New York City, gdzie uczęszczał do Hunter College High School. Pomimo przeprowadzki do Stanów w młodym wieku udało mu się zachować silny związek z Polską dzięki temu, że co sobotę chodził do polskiej szkoły, często odwiedział rodzinę w Polsce i mówił po polsku w domu. Ponadto jakiś czas temu uczestniczył w dwutygodniowym stażu organizowanym pod auspicjami Prezydenta Polski, podczas którego miał okazję spotkać się z tak znamienitymi osobami, jak Prezydent Polski czy Marszałek Senatu.

Po ukończeniu szkoły średniej Michał podjął studia na Cornell University na kierunku badania operacyjne i inżynieria informatyczna. W trakcie dwóch pierwszych lat studiów odbył letnie praktyki w firmie oferującej usługi online z zakresu opeki zdrowotnej, gdzie pracował jako analityk danych w zespole handlowym. Po ukończeniu przedostatniego roku studiów dostał się na staż w Ernst & Young, gdzie pracował jako konsultant od fuzji i akwizycji. Po ukończeniu studiów staż przekształcił się w pełnoetatową pracę i obecnie Michał pracuje i mieszka w New York City.

Scroll to Top