Maryellen Zbrozek

Maryellen is a recent graduate from the University of Michigan, where she received a degree in Ecology and Evolutionary Biology with Highest Honors and a minor in Computer Science. Throughout her education, Maryellen studied the viral ecology of pollinator communities and completed a thesis which she is currently polishing for publication. Outside of her own research, Maryellen was also involved in promoting research experiences for freshman and sophomore undergraduate students through her work as a Peer Facilitator with the Undergraduate Research Opportunity Program. In this position, Maryellen taught a seminar for two years about Environmental Studies research while also serving as an advisor for each of her students throughout their individual research projects.

After graduation, Maryellen worked at the United States Geological Survey to promote citizen-science efforts to control an invasive species in the Great Lakes basin. She is passionate about environmental protection, sustainability, and environmental justice, and she plans to pursue a career in the environmental field after obtaining her graduate degree. She hopes to incorporate education into her work, as she loves working and learning with others.

Aside from her academic pursuits at Michigan, Maryellen volunteered with Books for a Benefit to promote literacy in the community, served as a chair for the service organization Do Random Acts of Kindness, played volleyball, and interned at Brilliant Detroit, a nonprofit focused on providing support to families in high-need neighborhoods. In her spare time, Maryellen enjoys camping, hiking, playing board games, and exploring new places.

Right now Maryellen is a Fulbright fellow (English Teaching Assistant) at UTP University of Science and Technology, Department of Languages, Bydgoszcz, Poland (till June 2020).

PL

Maryellen jest absolwentką Uniwersytetu Michigan, gdzie uzyskała dyplom z najwyższym wyróżnieniem z Ekologii i Biologii Ewolucyjnej, a na kierunek uzupełniający (minor) wybrała informatykę. W trakcie studiów zajmowała się ekologią wirusów dotykających populacje zapylaczy i napisała pracę dyplomową, którą teraz dopracowuje przed oddaniem do publikacji. Oprócz prowadzenia własnych badań, Maryellen zaangażowała się w promowanie aktywności naukowej wśród studentów pierwszego i drugiego roku, działając jako Peer Facilitator w ramach programu Undergraduate Research Opportunity. W tej roli Maryellen przez dwa lata prowadziła seminarium poświęcone badaniom z zakresu studiów środowiskowych (Environmental Studies) i służyła radą każdemu ze swoich studentów przy realizacji ich indywidualnych projektów badawczych.

Po ukończeniu studiów Maryellen pracowała dla United States Geological Survey, zajmując się promocją społecznego zaangażowania w kontrolę jednego z gatunków inwazyjnych w rejonie Wielkich Jezior. Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i sprawiedliwość ekologiczna to jej pasje, więc po uzyskaniu tytułu magistra Maryellen planuje rozpocząć karierę związaną ze środowiskiem. Ma nadzieję połączyć naukę z pracą, bo uwielbia uczyć się i pracować z innymi.
Poza aktywnością akademicką na Michigan, Maryellen była wolontariuszką w Books for a Benefit, włączając się w promocję czytelnictwa wśród społeczności uniwersyteckiej, była przewodniczącą organizacji charytatywnej Do Random Acts of Kindness, grała w siatkówkę i była stażystką w Brilliant Detroit, organizacji nonprofit poświęconej niesieniu pomocy rodzinom z ubogich dzielnic. W czasie wolnym Maryellen lubi biwakować, uprawiać piesze wycieczki, grać w planszówki i poznawać nowe miejsca.

W tej chwili Maryellen jest stypendystką Fulbrighta (English Teaching Assistant) na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w Polsce (do czerwca 2020).

Scroll to Top