Małgorzata Kuśmierczyk

Małgorzata is not afraid to leave her comfort zone to make her own dreams come true. Through her hard work she completed her primary school in the local countryside, only to continue her education at High School No. 14 (XIV LO) a highly-ranked high school, considered to be the best in the Lower Silesia region. She attends a bilingual-legal class because her future career path is strongly related to sciences connected with the law. Małgorzata is actively involved in school life i.e. last year, she was responsible for the logistics and marketing of “the RyK,” – high-school rock charity concert, which has allowed the school to collect around 16.000 PLN for alumni with disabilities of High School No. 12 (XII LO). Outside of her academic curriculum, she is a member of the University of Wrocław’s debating community and the Polish United World Colleges Society, as well as a laureate of the Academy of Young Leaders program, directed by Świętego Mikołaja Foundation. She is also the laureate of Gdynia Business Week and MyOxperience competition, organized by TDJ and Project Access Foundation in association with the University of Oxford. She is also interested in politics. Throughout the years, she has been a member of the National Youth Council, Lower Silesian Youth Parliament and a chair of City Youth Council of Wrocław. Gosia believes that engaging the youth in civics today would bring about the change in the world tomorrow. 

PL

Małgorzata już dawno porzuciła własną strefę komfortu, by walczyć o marzenia bez względu na jakiekolwiek przeciwności losu. Nauczona systematycznej i wytrwałej pracy własnej, zdobyła edukację podstawową na wsi, w Żórawinie, by obecnie kontynuować ją w najlepszym liceum na Dolnym Śląsku i zarazem szóstym w rankingu ogólnopolskim – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Gosia uczy się w klasie dwujęzyczno-prawnej, która stanowi doskonały fundament pod aplikację na studia, zważając na fakt, że jej ścieżka życiowa wiedzie wokół nauk skorelowanych z prawem. Jest aktywnie zaangażowana w życie szkoły, w ubiegłym roku odpowiadała za logistykę i marketing Licealnego Koncertu Charytatywnego o nazwie RyK, podczas którego udało się zebrać prawie szesnaście tysięcy złotych na pomoc niepełnosprawnym absolwentom XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Pozaakademicko, debatuje w ramach Klubu Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Wrocławskiego, jest członkinią Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, laureatką Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, programu Gdynia Business Week czy konkursu MyOxperience, organizowanego przez fundacje TDJ oraz Project Access we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Nie kryje też swojego zainteresowania polityką, czego zwieńczeniem może być członkostwo w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Młodzieżowym Sejmiku Dolnego Śląska czy pełnienie funkcji Przewodniczącej w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia. Gosia wierzy, że aktywizowanie młodzieży dziś pozwoli zmieniać świat jutro. Gdziekolwiek się pojawi, wszędzie jest jej pełno, ma mnóstwo pomysłów i – po prostu – nie da się jej nie zauważyć!

Scroll to Top