Łukasz Regulski

I am a student of IB World School 1531 “Raszyńska” in Warsaw. In my subject path I have taken 4 subjects on Higher Level: mathematics, physics, chemistry and English. The most fascinating subject for me is physics. Thus, I am an active member of students’ physics club where we design and conduct science experiments. Our school triumphs in this field, for instance each year we take part in Piknik Naukowy on the National Stadium where we have a popular and large exhibition. We aim to popularise the knowledge from different science areas through presenting experiments. Piknik Naukowy is the leading science event in Europe in terms of its size, popularity and significance.

I am an active representative in the students’ parliament in our school. I am also interested in politics and debating so I took part in the Career Designers program organized by Youth Human Impact. I participated in personal branding, debating and CV preparation training. I am going to utilize newly acquired skills during the debate with Polish politicians.

Additionally, I am interested in business and economics. In the nationwide competition First Million Ahead (Pierwszy Milion w Głowie), organized by the Warsaw University of Technology and the Polish Chamber of Commerce, my team, in which I was the leader, won the second prize. We prepared a project and a business plan of a device detecting individuals’ susceptibility for depression. I am an active volunteer at Ronald McDonald’s foundation in the children hospital at the Medical University of Warsaw. During my summer break, I was a volunteer in the YMCA foundation in which I worked with children with disabilities. From an early age, I have been interested in music. I have graduated from a music school and I play the piano and drums. I am a member of a school band, which I have also established, and we enjoy performing small-scale concerts. 

PL

Jestem uczniem II klasy I SLO z Maturą Międzynarodową IB „Raszyńska” w Warszawie. W mojej ścieżce przedmiotowej wziąłem 4 przedmioty na Higher Level: Matematyka, Fizyka, Chemia, Angielski. Najbardziej fascynuje mnie fizyka. Jestem aktywnym uczestnikiem szkolnego koła fizycznego, gdzie projektujemy i przeprowadzamy eksperymenty naukowe. Na tym obszarze odnosimy liczne sukcesy, np. coroczny udział w Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym, gdzie mamy duże stoisko naukowe, na którym upowszechniamy wiedzę z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie eksperymentów i doświadczeń. Piknik Naukowy jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej.

Czynnie udzielam się w demokracji szkolnej jako poseł w sejmie uczniowskim.

Interesuje mnie polityka oraz debatowanie, dlatego uczestniczyłem w programie Career Designers organizowanym przez Youth Human Impact, gdzie odbyłem szkolenie z personal branding, debatowania oraz przygotowywania CV. Nabyte umiejętności wykorzystam jako uczestnik debaty z krajowymi politykami.

Interesuję się również biznesem i ekonomią. W ogólnopolskim konkursie Pierwszy Milion w Głowie organizowanym przez Politechnikę Warszawską i Krajową Izbę Gospodarczą, moja drużyna, której byłem liderem, zajęła drugie miejsce za stworzenie projektu i biznesplanu na budowę urządzenia do badania podatności na depresję.

Jestem wolontariuszem w Fundacji Ronalda McDonalda w szpitalu pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas wakacji pracowałem w fundacji YMCA w East Surrey w Anglii jako wolontariusz. Opiekowałem się niepełnosprawnymi dziećmi.

Od najmłodszych lat zainteresowany jestem muzyką. Ukończyłem szkołę muzyczną. Gram na perkusji oraz fortepianie. Założyłem szkolny zespół muzyczny z którym dajemy kameralne koncerty.

Scroll to Top