Konkurs I Know America

Trzyetapowy konkurs dla uczniów i uczennic szkół średnich z ciekawymi nagrodami.

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce zapraszają młodzież ze szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie „I Know America”.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I
W pierwszym etapie uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, odpowiadają na 30 pytań w języku polskim i 30 pytań w języku angielskim. Zagadnienia obejmują takie dziedziny, jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty” czy sport. System sprawdza testy automatycznie i pozwala wyłonić 60 uczestników pierwszego etapu z największą liczbą punktów. Oni przechodzą dalej.

Etap II
60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów, zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na zadany temat.

Etap III
Ostatni etap konkursu odbywa w Warszawie zwykle między lutym a kwietniem. Przed przyjazdem do stolicy, 15 uczestników wyłonionych w etapie II nagrywa filmy, w których wypowiadają się na jeden z trzech ogłoszonych wcześniej tematów. W tym czasie uczestnicy przygotowują się też do egzaminu ustnego na podstawie przygotowanej puli zagadnień. W Warszawie piętnastka finalistów rozmawia z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.

Wśród nagród głównych znajdują się indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie oraz trzydniowe spotkanie laureatów w Warszawie, w programie którego znajdują się zazwyczaj spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.

Więcej informacji

knowamerica.pl