Konkurs I Know America

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „I Know America”.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I
W pierwszym etapie uczniowie, po zarejestrowaniu się na stronie konkursu, odpowiadają na 40 pytań w języku polskim i 40 pytań w języku angielskim. Pytania mają formę testu wielokrotnego wyboru, obejmującego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, amerykański system polityczny, bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza, stosunki polsko-amerykańskie, system edukacji, geografia, „słynne cytaty”, sport. Liczbę prawidłowych odpowiedzi liczy komputer.

Etap II
60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów, zakwalifikuje się do drugiego etapu, który będzie polegał na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów.

Etap III
15 autorów najlepszych esejów przechodzi do trzeciego etapu, który odbywa się w Warszawie. Jednym z jego elementów jest rozmowa z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej i Fundacji Wspomagania Wsi.

Autorzy najlepiej ocenionych esejów dostają zaproszenie na koszt Fundacji Wspomagania Wsi do Warszawy na spotkanie laureatów. W programie spotkania znajdują się zazwyczaj: spotkanie z dyplomatami amerykańskimi pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu, wizyta w szkole amerykańskiej i rozrywki kulturalne.

Wśród nagród głównych znajdują się trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (jedynym dodatkowym warunkiem jest zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z wynikiem minimum 50%, aby można było przyjąć, że dana osoba poradzi sobie ze studiami w języku angielskim). Kolejną nagrodą jest miesięczny staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie. Stażysta dostanie też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy oraz książki.

Więcej informacji

knowamerica.pl

Scroll to Top