Katarzyna Płudowska

Katarzyna (Kasia) is a junior at the Union of Lublin High School No. 3 (III LO im. Unii Lubelskiej) in Lublin in mathematics and physics program. Apart from her interest in these two fields, she spends a lot of time learning economics. One of her greatest achievements is winning the first place in the national economic competition, as well as receiving a scholarship from the Marshal of the Lublin Province twice. Her passion is learning foreign languages. She speaks English and Spanish fluently, and has been learning German for 1.5 years now. She is a very helpful and empathic person who likes to travel and meet new people. These qualities are reflected in her involvement in various volunteer projects. She also attends the Public Speaking Club. Since 2016, each summer, she has altogether participated in 6 international volunteer camps in Estonia, Germany, Spain, the Czech Republic and Belgium. Currently, Kasia is working on a Start-up Society project to raise awareness of the role of politics in life, which she coordinates in Lublin. An important part of Kasia’s life is sport, which makes her happy and allows her to relieve stress. In her spare time, she runs and swims. She enjoys team sports, especially basketball and volleyball. She is also a fan of windsurfing and snowboarding.

PL

Kasia jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, gdzie uczęszcza do drugiej klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Oprócz zainteresowania jakim darzy matematykę i fizykę, dużo czasu poświęca na naukę ekonomii. Do jej największych sukcesów należy zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie ekonomicznym, a także dwukrotne otrzymanie stypendium Marszałka województwa lubelskiego. Jej pasją są języki obce. Płynnie posługuje się angielskim i hiszpańskim, a od 1,5 roku uczy się niemieckiego. Jest osobą bardzo pomocną i empatyczną, lubi poznawać nowych ludzi i podróżować, co widać w angażowaniu się w wolontariat i różne projekty. Należy do Klubu Wystąpień Publicznych. Od 2016 roku podczas wakacji uczestniczyła w 6 międzynarodowych obozach wolontariackich w Estonii, Niemczech, Hiszpanii, Czechach i Belgii. Aktualnie Kasia pracuje nad projektem Start-up Society uświadamiającym rolę polityki w życiu każdego człowieka, którego jest koordynatorką w Lublinie. Ważną część życia Kasi stanowi sport, który daje jej sporo szczęścia, a także pozwala się odstresować. W wolnym czasie biega i pływa. Bardzo lubi sporty drużynowe, zwłaszcza koszykówkę i siatkówkę. Jest miłośniczką windsurfingu i snowboardu.

Scroll to Top