Kacper Olkusz

Kacper is a third grade student at the high school of the Łódź University of Technology. He is mainly interested in mathematics and linguistics, but this does not mean that he is only limited to these areas. For him a day without learning is a wasted day. Thanks to his work ethic, he is to this day the author of two scientific articles focused on mathematics and he certainly has no intention of ending here. He can speak Polish, English, Japanese and Russian fluently, as well as a few other languages at the basic level. He is a man with a vision and is not afraid to pursue it. He proved it by for example, running for the position of student council president of his school and participating in the election debate, which he managed to win with most of the students voting for him. In his free time, he trains for an ultramarathon in which he intends to take part in the near future. This year, he planned to volunteer in Southeast Asia which unfortunately had to be postponed. He plans to study in the United States because of the excellent quality of education in the subjects he is interested in. He believes that it will make it easier for him to achieve his dream, which is to solve one of the Millennium Prize Problems.

PL

Kacper jest uczniem trzeciej klasy w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej. Interesuje się głównie matematyką i lingwistyką, natomiast nie oznacza to, że ogranicza się tylko do tych dziedzin. Dla niego dzień bez nauki jest dniem straconym. Dzięki tej etyce pracy do dziś jest autorem dwóch artykułów naukowych skupionych na matematyce i na pewno nie ma zamiaru na tym kończyć. Umie płynnie posługiwać się językiem polskim, angielskim, japońskim i rosyjskim a także kilkoma innymi w stopniu podstawowym. Jest on człowiekiem z wizją i nie boi się jej realizować. Udowodnił to chociażby startem na przewodniczącego swojej szkoły i uczestniczeniem w debacie wyborczej, którą zresztą głosem większości uczniów udało mu się wygrać. W wolnym czasie trenuje do ultramaratonu, w którym ma zamiar wziąć udział w najbliższej przyszłości. W tym roku planował podjęcie wolontariatu w krajach Azji Południowo-Wschodniej, co niestety musiało zostać przełożone. Planuje studiować w Stanach Zjednoczonych ze względu na doskonałą jakość edukacji przedmiotów, którymi się interesuje. Uważa, że ułatwi mu to osiągnięcie swojego marzenia jakim jest rozwiązanie jednego z Millenium Prize Problems.

Scroll to Top