Julia Grzybowska

Julia is an IB student of II High School in Poznań. Her interests include science and foreign languages. She pursues an independent study program in biology and chemistry and participates in science competitions. Julia is an enthusiast of putting theory into practice. For that reason, she took part in medical workshops of Adamed SmartUP, as well as conferences and lectures at the Medical University and the Department of Biology in Poznań. She conducts her own biology research “Testing the possibility of using harmonine – alkaloid from reflex blood of Asian ladybeetle – in treatment of nosocomial infections,” which got qualified for E(x)plory Science Fair. She is also the president of her school’s Medical Club. Julia is also an active volunteer, currently working with “Anioły Wiedzy” foundation, helping younger students with STEM subjects, as well as Students’ Medical Aid. Additionally, she is engaged in numerous social activities. She used to be involved in her school’s Student Council and recently she has created a project titled “Non-infectious” (part of the ‘Liberated from Theory’ contest). Julia is also an advocate for gender equality. She is the founder and leader of her school’s Girl UP club. Her hobbies include debating, photography and microscopy. She dreams of studying medicine and conducting research in the future, the results of which could help with incurable diseases.

PL

Julia jest uczennicą klasy z programem Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Jej zainteresowania obejmują przedmioty przyrodnicze i języki obce; realizuje Indywidualny Program Nauczania z biologii i chemii oraz bierze udział konkursach i olimpiadach. Julia jest entuzjastką zajęć laboratoryjnych; uczestniczyła w warsztatach medycznych Adamed SmartUP oraz konferencjach i wykładach na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i Wydziale Biologii UAM. Prowadzi własną pracę badawczą z biologii „Badania możliwości wykorzystania alkaloidu hemolimfy biedronki azjatyckiej – harmoniny – do walki z zakażeniami szpitalnymi”, w ramach Konkursu E(x)plory. Od dwóch lat jest również przewodniczącą Medycznej Społeczności Dwójki. Ponadto, jest aktywną wolontariuszką; obecnie współpracuje z Fundacją „Anioły Wiedzy”, gdzie pomaga dzieciom w zrozumieniu przedmiotów ścisłych, oraz Stowarzyszeniem „Leczymy z Misją” Studenckiego Koła Naukowego UMP. Oprócz tego angażuje się społecznie; udzielała się w Samorządzie Szkolnym, a obecnie realizuje projekt „NIEzakaźni” w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Julia jest również założycielką i przewodniczącą Girl UP club II LO Poznań. Do kręgu jej zainteresowań należą także debatowanie, fotografia i mikroskopia. W przyszłości chciałaby studiować medycynę i prowadzić badania naukowe, których wyniki mogłyby pomóc w walce z nieuleczalnymi chorobami.

Scroll to Top