Jasmin Bhangu

Jasmin recently graduated from Case Western Reserve University with a degree in Biology and Business Management with a minor in Chemistry. As an undergraduate student, she served as the President of MEDLIFE, a Center for Civic Engagement and Learning Scholar, and President of the OH Delta chapter of Phi Delta Epsilon International Medical Fraternity. She was also selected for the Chester Summer Scholars Program, where she conducted clinical research in the Trauma Surgery department. At the end of the program, she prepared a poster presentation and her research was also accepted for presentation at two medical conferences.

At Case, she participated in several short-term study abroad experiences in Costa Rica, UK, Germany, and Italy. Each experience served as incredible learning opportunities and showed her the importance of cross-cultural understanding.

Jasmin is now a Fulbright fellow (Teaching English Assistant) at Kazimierz Wielki University, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, Bydgoszcz. Following her Fulbright experience in June 2020, she will be applying to medical school. Ultimately, she hopes to become a physician who helps transform the lives of her patients in the US and abroad. While working with MEDLIFE, she witnessed the negative consequences people experience because of limited access to health care: something she is passionate about developing skills to address.
While in Poland, she will be able to continue to develop those skills essential to her eventual career—teaching, empathy and communication chief among them. Outside of her professional and academic interests, she enjoys photography, traveling and spending time outdoors.

PL

Jasmin ukończyła Case Western Reserve University z dyplomem z biologii i zarządzania w biznesie z dodatkową specjalizacją z chemii. W trakcie studiów była przewodniczącą MEDLIFE, uczestniczką programu Center for Civic Engagement and Learning, przewodniczyła też oddziałowi OH Delta Międzynarodowego Studenckiego Bractwa Lekarskiego Phi Delta Epsilon. Została wybrana do uczestnictwa w programie Chester Summer Scholars, w ramach którego prowadziła badania kliniczne na oddziale chirurgii urazowej. Na zakończenie programu przygotowała prezentację, a jej badania zostały przyjęte do prezentacji na dwóch konferencjach medycznych.

Studiując w Case, Jasmin wzięła udział w kilku krótkoterminowych wymianach studenckich – pojechała do Kostaryki, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Każde zagraniczne doświadczenie wiele ją nauczyło i pokazało, jak ważna jest potrzeba międzykulturowego porozumienia.

Jasmin jest teraz stypendystką Fulbrighta (Teaching English Assistant) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po zakończeniu stypendium w czerwcu 2020 roku, Jasmin będzie ubiegać się o przyjęcie na uczelnię medyczną. Zamierza zostać lekarką i pomagać w poprawie życia swoich pacjentów w Stanach Zjednoczonych i zagranicą. Pracując w MEDLIFE, mogła przekonać się, jak negatywne skutki przynosi ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej: mocno pragnie rozwijać umiejętności, które pozwolą jej mierzyć się z tym problemem. W Polsce będzie mogła pracować nad tymi umiejętnościami, które są kluczowe dla jej kariery, a szczególnie nad zdolnością do przekazywania wiedzy, empatią i sztuką komunikacji.
Poza jej zainteresowaniami zawodowymi i naukowymi, Jasmin lubi fotografować, podróżować i spędzać czas na świeżym powietrzu.

Scroll to Top