Jakub Janas

Jakub is a student at The International School of Kraków, in the International Baccalaureate (IB) program. In the future, he wants to pursue a career in architecture or business. He enjoys learning about how to adjust business cultures and strategies to the rapidly changing environment. In his spare time, he loves to create unique and meaningful art. Due to his passion for helping others, he is the chairman of the Service Committee at his school. There, he is in charge of multiple projects that are aimed at helping people that are less privileged. For example, the most recent project that the committee took on was creating cosmetic packages for homeless people. Jakub also plans lessons and teaches English at a public elementary school. Since the beginning of this year, he has been a part of his school’s MUN (Model United Nations) team, improving his speaking and critical thinking skills while working with others to solve global issues. Jakub also participates in “Knowledge Bowl” annual competition (travels around Europe to take part in CEESA tournaments and compete against other international schools). Combining both his interest in architecture and service, his future goal is to develop affordable housing solutions, primarily out of shipping containers. 

PL

Jakub jest uczniem 11-tej klasy w The International School of Krakow. Przygotowuje  się do matury międzynarodowej (IB). Przyszłość wiąże z architekturą lub biznesem. Interesuje się procesem dostosowywania kultur i strategii biznesowych do szybko zmieniającego się otoczenia. W wolnym czasie tworzy unikatowe dzieła sztuki. Jakub jest przewodniczącym szkolnego Komitetu ds. pomocy innym, w ramach którego realizuje różne projekty. Na przykład, teraz wraz z członkami Komitetu przygotowujemy paczki z kosmetykami dla osób bezdomnych. Charytatywnie Jakub uczy języka angielskiego w szkole podstawowej w Gaju pod Krakowem. Od początku roku szkolnego jest członkiem szkolnego zespołu Model United Nations (MUN), w ramach którego podczas pracy zespołowej doskonali swoje umiejętności komunikacji oraz krytycznego myślenia. Każdego roku bierze udział w zawodach Knowledge Bowl organizowanych pośród szkół międzynarodowych stowarzyszonych w CEESA.

Łącząc zainteresowanie architekturą z chęcią pomocy innym, chciałby w przyszłości opracować system tanich rozwiązań mieszkalnych, na przykład wykorzystując kontenery używane do transportu morskiego.

Scroll to Top