Ida Kożuchowska

Ida is enrolled in the International Baccalaureate Diploma Program at XXXIII Copernicus High School in Warsaw, at which she serves as the Student Council President. She is fascinated with science and mathematics, but her wide academic interests also include geography, economics and foreign languages. Only in junior high, she became the laureate of the Geography Olympiad, as well as the winner of many national and regional German language contests. She also received the President of Warsaw Scholarship for Outstanding Academic Performance. In 2017, she planned and led educational workshops in primary schools aimed at encouraging young students to delve into their own topics of interest. Ida’s particular curiosity about the field of genetics and neuroscience inspired her to explore those areas of study more in depth and become an intern researcher at the International Institute of Molecular and Cell Biology, as well as Warsaw Genomics.

Ida stresses the importance of supporting the global community, being an active volunteer in organizations such as Pulse of Europe, Amnesty International as well as taking part in Erasmus+ projects including “Mathematics in Gothic Art” and “the Immigrants”. Over the last couple years, she has developed a strong interest in politics. She was elected the President of one of the Poland’s Parliamentary Election committees in October 2019, a distinction recognizing her responsible and compassionate involvement in various events. Ida is dedicated to serving others by volunteering at the POLIN Museum, Viva! Foundation, Sasa Medical Foundation and WOŚP, or leading social events in her local community. She appreciates every opportunity to work with others towards a greater cause. She is the school’s ambassador for the Youth Strike Against Climate Change in Warsaw.

She constantly seeks new opportunities as well as challenges, which have driven her to participate in a one-year long exchange program in the US. Taking part in the program has truly changed her perspective on her capabilities, interests and surrounding community. She became a varsity member of the track and field school team, part of the drama guild and school clubs such as Red Cross and Peer Leadership. She contributed to her school community in various ways i.e. by organizing meetings to support local seniors during holidays, leading workshops about Poland and creating a tennis club together with her school peers.

 Ida believes in a well-balanced, healthy lifestyle. Two sports she is particularly passionate about, dance and tennis, she has practiced regularly for over 10 years now. She is a member of a competitive dance team, with which she competes in national championships in four different dance styles. Ida also enjoys sailing, photography and learning about different cultures.

PL

Ida jest uczennicą Programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Program) w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, w którym pełni funkcję przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Fascynują ją nauki przyrodnicze oraz matematyka, ale również geografia, ekonomia i języki obce. Już w gimnazjum zdobyła tytuł laureatki Konkursu Geograficznego, jak również nagrody w wielu wojewódzkich i krajowych konkursów języka niemieckiego. Za wybitne osiągnięcia w nauce została wyróżniona Stypendium Prezydenta Warszawy. W 2017 prowadziła warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, by podzielić się zdobytą wiedzą i zaszczepić w młodszych uczniach pasję do zgłębiania interesujących ich tematów. Szczególne zainteresowanie genetyką i neurobiologią zainspirowało ją do zaangażowania się w prace Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórki oraz Warsaw Genomics.

 Swojemu przekonaniu o tym, jak ważny jest aktywny udział w globalnej społeczności, Ida daje wyraz będąc wolontariuszką w takich organizacjach jak Pulse of Europe, Amnesty International oraz biorąc udział w projektach Erasmus+: „Matematyka w Gotyku” i „Imigranci”. Przez ostatnie kilka lat, Ida rozwinęła swoje zainteresowanie polityką, a jej odpowiedzialność i zaangażowanie zostały wyróżnione, gdy została wybrana przewodniczącą jednej z komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych w październiku 2019 roku. Ida dużo czasu poświęca na rzecz innych, pracując jako wolontariuszka Muzeum POLIN, Fundacji Viva!, Sasa Medical Foundation i WOŚP, jak również współorganizując wydarzenia w swojej społeczności lokalnej. W swojej szkole jest ambasadorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Warszawie.

Ida nieustannie podąża za nowymi wyzwaniami, co zmotywowało ją do wzięcia udziału w rocznym programie wymiany w USA. Pobyt tam zmienił jej perspektywę postrzegania własnych możliwości, zainteresowań i otaczającego środowiska. Została członkiem lekkoatletycznej drużyny szkolnej, grupy teatralnej oraz klubów takich jak Red Cross i Peer Leadership. Ida działała także w swojej amerykańskiej społeczności, organizując spotkania wspierające seniorów w okresie świąt, prowadząc warsztaty o Polsce czy tworząc wraz z innymi uczniami klub tenisowy.

Zbalansowany, zdrowy tryb życia jest niezwykle ważny dla Idy. Dwa sporty, którymi szczególnie się pasjonuje, taniec i tenis, uprawia regularnie od ponad 10 lat. Należy do turniejowego zespołu tanecznego, biorąc także udział w ogólnopolskich zawodach w czterech stylach tanecznych. Do swoich zainteresowań zalicza żeglarstwo, fotografię i poznawanie nowych kultur.

Scroll to Top