GMAT – Graduate Management Admission Test

GMAT jest egzaminem standaryzowanym, wymaganym podczas aplikowania na studia biznesowe (szczególnie Master of Business Administration – MBA). Egzamin został zapoczątkowany w 1953 roku przez 9 amerykańskich szkół oferujących studia biznesowe.

Egzamin GMAT jest podzielony na 4 sekcje:

  • Analytical Writing Assessment – w tej sekcji osoba zdająca przygotowuje esej, na podstawie którego oceniana jest zdolność krytycznego myślenia oraz komunikowania własnych pomysłów,
  • Integrated Reasoning – sekcja sprawdza czy osoba zdająca potrafi ocenić dane z szerokiego zakresu źródeł i z różnych formatów a dodatkowo potrafi znaleźć związek między danymi a tekstem,
  • Quantitative Reasoning – ocenia zdolność analizowania danych i wyciągania z nich wniosków. Podczas tej sekcji osoba zdająca ma do dyspozycji kalkulator i papier milimetrowy.
  • Verbal Reasoning – składa się z trzech części: czytanie ze zrozumieniem, krytyczne myślenie i korekta zdań. Ta sekcja sprawdza umiejętność poprawnego używania gramatyki, tworzenia i oceniania argumentów.

Pytania opierają się na umiejętnościach, które zostały wskazane przez przedsiębiorców i naukowców jako niezbędne do efektywnego zarządzania. Egzamin GMAT sprawdza jak osoba zdająca potrafi zastosować przedstawione informacje i na ich podstawie podjąć decyzje i wysnuć poprawne wnioski.

Pod koniec egzaminu na ekranie komputera wyświetla się wynik. Osoba zdająca ma dwie minuty na podjęcie decyzji czy przyjmuje dany wynik czy go odrzuca. Decyzję można zmienić w ciągu 72 godzin po zakończeniu egzaminu.

Cały egzamin trwa około 3,5 godziny (w tym dwie opcjonalne przerwy).

Egzamin zdaje się w formie komputerowej (CAT – Computer Adaptive Test) a jego koszt to 250 USD.

Egzamin GMAT w Polsce odbywa się w Centrum Egzaminacyjnym Pearson Vue przy ul. Ostrobramskiej 101a w Warszawie.

Więcej informacji o egzaminie GMAT znajduje się tutaj.

Scroll to Top