Eojin Choi

Eojin (Jin) is a Fulbright student researcher at the Poznan University of Medical Sciences, where she is doing research about pain in dementia patients. She graduated from Brown University in May 2019 with a Bachelor of Science in Neuroscience and STS (Science, Technology, and Society)—her honors thesis in STS was about the parallels between the beginning and end of life in health care. While attending Brown, she worked as a hospice volunteer, Peer Career Advisor, and a Social Innovation Fellow and Founder at the Swearer Center for Public Service. She also has experience writing and editing articles as a medical journalism intern and leading workshops about social innovation. After her Fulbright year, she plans to apply to medical schools in the US to continue pursuing palliative and end-of-life care.

PL

Eojin (Jin) jest stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi badania nad bólem u pacjentów chorych na demencję. W maju 2019 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Browna z tytułem licencjata z Neuronauki oraz z STS (Science, Technology, and Society – Nauka, Technologia i Społeczeństwo). Pracę dyplomową z STS poświęciła podobieństwom między początkiem i końcem życia w opiece medycznej. Podczas studiów pracowała jako wolontariuszka w hospicjum, była studenckim doradcą zawodowym (Peer Career Advisor), uczestniczyła w programie Social Innovation i założyła Swearer Center for Public Service, inicjatywę łączącą studiowanie z zaangażowaniem społecznym. Eojin ma za sobą staż w dziennikarstwie medycznym, gdzie zdobyła doświadczenie w pisaniu i edycji artykułów. Prowadziła warsztaty na temat innowacji społecznych. Po rocznym stypendium Fulbrighta planuje ubiegać się o studia medyczne w Stanach Zjednoczonych, żeby móc dalej zajmować się opieką paliatywną i terminalną.

Scroll to Top