Dartmouth College wprowadza politykę need-blind wobec studentów międzynarodowych

Dartmouth College ogłosił, że od roku akademickiego 2023-24 wprowadza wobec wszystkich kandydatów na studia, również zza granicy politykę need-blind. Oznacza to, że decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia będzie podejmowana bez brania pod uwagę sytuacji finansowej kandydatki/kandydata.

Dotychczas wobec studentów międzynarodowych Dartmouth stosował politykę need-aware, co oznacza, że sytuacja finansowa kandydata/kandydatki była jednym z wielu czynników branych pod uwagę. Nie oznacza to, że uczelnia z góry skreśla kandydatów, których nie stać na studia. Na wielu uczelniach stusujących politykę need-aware można otrzymać nawet 100% stypendium. Prawdą jest jednak, że przy polityce need-aware trochę mniejsze szanse mają kandydaci i kandydatki potrzebujący największego wsparcia finansowego.

Dartmouth już wcześniej deklarował politykę „meet full demonstrated need” wobec wszystkich przyjętych na studia. Ta polityka oznacza, że każdy otrzyma financial aid w takiej wysokości, w jakiej potrzebuje – czyli nawet 100%.

Jest to więc dobra wiadomość dla uczniów i uczennic, którym marzą się studia na Dartmouth, ale nie posiadają wystarczających funduszy. Podczas rozpatrywania waszej aplikacji uczelnia w ogóle nie spojrzy na aspekt finansowy, a jak uda wam się otrzymać ofertę z uczelni, otrzymacie takie stypendium, jakiego potrzebujecie.

Więcej informacji: https://home.dartmouth.edu/news/2022/01/dartmouth-adopts-need-blind-international-admissions

Scroll to Top