Daniel Zaczkowski

Daniel is a first generation American with Polish roots. Having attended Montclair State University Dan graduated with a Bachelor’s degree in Psychology with a focus on Industrial Organization. Dan has a plethora of professional experience ranging from Information Technology to Project Management. In December of 2017 Dan made a huge life decision and moved to Poland where he now resides. With his experience, he has begun a career at the Amazon Development Center in Gdansk, Poland. He is extremely energetic and loves meeting new people. In his free time, he likes to play guitar, explore whenever it is possible, and he has passion for experiencing new and different cultures.

PL

Daniel jest Amerykaninem o polskich korzeniach. Jest absolwentem studiów psychologicznych ze spacjalizacją Organizacja Przemysłowa na Montclair State University, które ukończył z tytułem Bachelora. Dan ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, od informatyki po zarządzanie projektami. W grudniu 2017 r. Dan podjął poważną decyzję życiową i przeniósł się do Polski, gdzie obecnie mieszka. Dzięki swojemu doświadczeniu zdobył pracę w Amazon Development Center w Gdańsku. Jest pełen energii i bardzo lubi poznawać nowych ludzi. W wolnym czasie lubi grać na gitarze, zwiedzać, w miarę możliwości, oraz doświadczać nowych i innych kultur.

Scroll to Top