Caitlin Mello

Caitlin graduated in 2019 cum laude from the University of Vermont with a Bachelor’s of Science in Social Work and a minor in Behavioral Change Health Studies. She was a recipient of the UVM Presidential Scholarship, the Residential Life Voice Award for advocacy in her role as a Lead Resident Advisor, and the Social Work Policy Practice Award for her work in social work policy in Vermont.

Caitlin worked for two years as a lead resident advisor in the Wellness Environment and she spent a year as a research assistant in the Vermont Center for Children Youth and Families, focusing on wellness programming for at risk mothers during and immediately following their pregnancies. In her senior year field placement, Caitlin completed over 250 hours working at the National Association of Social Workers, learning about the policy process and organizing social workers to speak out on important issues throughout the state.

Caitlin taught at the undergraduate level for one semester as a Teaching Assistant in Healthy Brains, Healthy Bodies, a class required for her minor. She has also spent the last five years tutoring students with learning disabilities and trauma backgrounds. She volunteered extensively in her community. Caitlin was a cochair of an oncampus organization called DREAM that uses a community model for mentoring children in subsidized housing and continued her work in the community at a local domestic violence agency called Circle. Through these roles she has become both Mental Health First Aid Certified as well as a Certified Crisis Worker in the state of Vermont. For fun Caitlin enjoys hiking, reading, and playing the trombone.

Right now Caitlin is a Fulbright fellow (English Teaching Assistant) at The State School of Higher Education, English and American Studies, Chełm. In Poland she hopes to gain more perspective on cultural impacts on learning, teaching, and communicating to inform her social justice work that often stretches across cultural differences. She also hopes to learn about Polish healthcare systems and policies and to see them in practice when they differ from U.S. policies. Once she has completed her Fulbright Scholarship in June 2020, she plans to return to the United States and begin work in public policy before going on for Masters degrees in Public Health and Social Work.

PL

Caitlin ukończyła w 2019 r. z wyróżnieniem studia licencjackie z nauk społecznych (major) i psychologii behawioralnej (minor) na University of Vermont. Była stypendystką UVM Presidential Scholarship oraz laureatką nagrody Residential Life Voice Award – za rolę doradcy – oraz nagrody Social Work Policy Practice Award za pracę w zakresie polityki socjalnej w Vermont.

Przez dwa lata Caitlin pracowała jako główny doradca w uniwersyteckim centrum promocji zdrowego trybu życia Wellness Environment oraz rok jako asystent naukowy w Vermont Center for Children Youth and Families, gdzie zajmowała się działaniami prozdrowotnymi kierowanymi do zagrożonych kobiet w ciąży lub tuż po porodzie. Na ostatnim roku studiów ukończyła 250 godzin pracy w Narodowym Stowarzyszeniu Pracowników Socjalnych, gdzie poznała proces tworzenia polityki socjalnej i organizacji pracowników socjalnych tak, aby ich głos w ważnych sprawach był słyszalny w całym stanie.

Przez jeden semestr, Caitlin uczyła na poziomie licencjackim, jako asystent wykładowcy, na zajęciach o temacie Zdrowe mózgi, zdrowe ciała. Ponadto przez ostatnie pięć lat pomagała w nauce uczniom z zaburzeniami i trudnościami w nauce. Była wolontariuszką w wielu organizacjach, m.in. była współprzewodniczącą działającej na kampusie organizacji DREAM, zajmującej się mentoringiem dzieci z ubogich rodzin oraz pracowała dla Circle, lokalnej organizacji walczącej z przemocą domową. W obu tych rolach zdobyła certyfikaty stanu Vermont z pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego oraz pomocy w kryzysie. W wolnym czasie Caitlin uprawia wędrówki piesze, czyta i gra na puzonie.

Obecnie przebywa na stypendium Fulbrighta (jako English Teaching Assistant) w Katedrze Anglistyki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Podczas pobytu w Polsce chciałaby zdobyć szerszą perspektywę na wpływ kultury na nauczanie i komunikowanie się i wzbogacić w ten sposób swoje doświadczenie pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej, która często wychodzi poza różnice kulturowe. Chce również poznać polską politykę zdrowia i praktyczne działanie polskiego systemu zdrowotnego i jak różni się on od amerykańskiego. Po zakończeniu stypendium Fulbrighta w czerwcu 2020 r. planuje wrócić do USA, aby podjąć pracę w administracji publicznej, a następnie studia magisterskie z polityki zdrowotnej i pracy socjalnej.

Scroll to Top