Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute for Youth

BFTF to letni program dla młodzieży w wieku od 16 do 18 lat. Organizowany jest przez Wake Forest University w Północnej Karolinie i Purdue University w stanie Indiana na zlecenie Departamentu Stanu. Uczestniczy w nim co roku około 50 uczniów z kilkudziesięciu krajów.

Uczestnicy programu mają okazję posmakować studenckiego życia – w pełnym wymiarze zajęć.  Ich tematyka jest szeroka i obejmuje dyskusje na temat amerykańskiej konstytucji, przedsiębiorczości, a nawet symulacje działania instytucji, jaką jest Unia Europejska. Organizatorzy kładą nacisk na rozwój umiejętności przywódczych oraz zdolność debaty w połączeniu ze świadomym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii czy mediów. Podczas programu każdy z uczestników ma za zadanie zaplanować organizację lub instytucję, której działalność dotyczyłaby aktualnego problemu w społeczeństwie swego kraju.

Cała grupa spędza tydzień „na walizkach”, odwiedzając Waszyngton i inne miasta. Największą popularnością cieszy się wizyta w Departamencie Stanu, która często obejmuje udział w konferencji prasowej oraz prezentacje zaproszonych ekspertów i pracowników administracji publicznej. Zwykle kilka dni programu zostaje poświęconych tylko i wyłącznie na odkrywanie kulturowego aspektu Stanów oraz codziennego stylu życia ich mieszkańców. Tak zwany ‚host family stay’ to czas, kiedy młodzież mieszka u amerykańskich rodzin, poznając życie typowych Amerykanów.

Celem programu BFTF jest umocnienie kontaktów transatlantyckich oraz budowanie więzi między młodymi ludźmi. Zadaniem każdego uczestnika po powrocie do kraju swego pochodzenia jest promowanie idei pokoju i pomocy, krzewienie świadomości wspólnego dobra wynikającego ze współpracy oraz pomaganie lokalnym społecznościom w realizacji wyzwań stawianych przez globalizację w XXI wieku.

Polska może poszczycić się dwunastoma alumnami tego programu. Wielu z nich twierdzi, że miesiąc spędzony na Transatlantic Fellows Summer Institute był najlepszym okresem w ich życiu.

Jak wziąć udział?

W Polsce tylko laureaci ogólnopolskiego konkursu „Know America” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi biorą udział w programie Benjamin Franklin.

Scroll to Top