Anna Paszkowicz

Anna graduated from Gdańskie Liceum Autonomiczne in 2017 and went on to study global business with a concentration in finance at Fordham University in New York City. In applying to the US colleges, Anna used the Common App and took SATs in the updated version. Since coming to Fordham, she got involved in multiple student clubs in which she grew her interest in finance and event planning. A role she took on at the university that let her learn the most was the one of an RA (Resident Assistant). As an RA, she overlooked a floor occupied by 45 residents, organized several integrating events for them, and was their first line of support in times of joy and struggles. Anna loves physical activity, mainly volleyball, squash, basketball, football, and snowboarding, but is always open to trying new sports. One of her biggest passions is traveling and geography. Anna is alumna of the first edition of the EducationUSA Mentoring Program.

PL

Po ukończeniu Gdańskiego Liceum Autonomicznego w 2017 r. Anna dostała się na studia na Fordham University w Nowym Jorku, gdzie podjęła studia na kierunku biznes globalny ze specjalizacją w finansach. Ubiegając się o studia w USA Anna korzystała z Common App i przystąpiła do egzaminów SAT w nowszej wersji. Od początku studiów na Fordham działa w licznych klubach studenckich, w których rozwijała swoje zainteresowania finansami i organizacją wydarzeń. Najwięcej nauczyła się pełniąc rolę asystenta w akademiku (Resident Assistant). Była wówczas odpowiedzialna za piętro, na którym mieszkało 45 studentów, przy czym nie tylko zorganizowała im kilka wydarzeń integracyjnych, ale też była dla nich pierwszym wsparciem w trudniejszych momentach. Anna uwielbia ruch, przede wszystkim siatkówkę, squasha, koszykówkę, piłkę nożną i snowboarding, ale zawsze pozostaje otwarta na nowe dyscypliny sportu. Jedną z jej największych pasji są podróżowanie i geografia. Anna jest absolwentką pierwszej edycji Programu Mentoringowego EducationUSA.

Scroll to Top