Aleksandra Szczech

Aleksandra is a second-year student at University High School in Torun. She attends a class with extended mathematics, physics and an IT program. One of her interests is also biology, particularly medicine and genetics. She is an excellent student and this school year she takes part in the national Biology Contest, in which she has qualified for the regional final. Outside of her academic interests, she is keen on sports, reading books and enjoys spending her free time with her friends. She trained track and field for 7 years, competing in sprints, hurdles, and long jump. Currently, she trains aikido. Ola also engages in volunteering. She took part in many one-time events, such as money or food collections and volunteered during sports events. She has also started volunteering at a local center for children. As a member of the Dormitory Youth Counsel of the dorm she lives in, she attends monthly meetings regarding current affairs and organizes various events. Aleksandra is open to acquiring new knowledge and abilities. She never gives up on achieving her goals. In her future job, she would like to combine her passion for medicine and mathematics with helping others, so she is planning to enroll in a biomedical engineering or medical course. She would like to utilize her acquired knowledge and abilities toward the development of medicine and the world.

PL

Aleksandra jest uczennicą drugiej klasy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Uczy się na profilu z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką. Do jej zainteresowań należy także biologia, a w szczególności medycyna oraz genetyka. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, a w tym roku szkolnym bierze udział w Olimpiadzie Biologicznej, w której awansowała do etapu okręgowego. Poza naukowymi zainteresowaniami, lubi czytać książki, spotykać się z przyjaciółmi oraz spędzać aktywnie czas. Przez 7 lat trenowała lekkoatletykę, startując w różnych konkurencjach, m.in. biegach sprinterskich, płotkarskich oraz skoku w dal. Obecnie kontynuuje swoje sportowe pasje ćwicząc aikido. Ola udziela się także w wolontariacie. Brała udział w wielu jednorazowych akcjach, jak zbiórki pieniędzy lub żywności oraz pomoc przy imprezach sportowych, a także angażuje się w pomoc w oratorium dla dzieci. Należy do Młodzieżowej Rady Internatu, w którym mieszka, i bierze udział w comiesięcznych spotkaniach dotyczących codziennych spraw oraz organizowaniu różnych wydarzeń dla mieszkańców internatu. Jest otwarta na wiedzę i naukę nowych umiejętności. W przyszłości chciałaby połączyć swoje zainteresowanie medycyną i matematyką z pomocą innym, dlatego myśli o studiowaniu inżynierii biomedycznej lub medycyny. Zdobytą wiedzę i umiejętności chciałaby wykorzystać, aby przyczynić się do rozwoju medycyny i świata.

Scroll to Top